> Akademik > Yüksekokullar > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

tibbi-laboratuvar-teknikleri_medical-laboratory-technician

Programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşları için  bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan nitelikli Tıbbi Laboratuvar Teknikleri yetiştirmektir.

Tıbbi laboratuvar teknikeri, test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar. Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak olan örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları, karışımları ve fiziksel şartları hazırlar. Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar ve bulgularını rapor eder; takip işlemlerini yapar. Laboratuvar araç-gereçlerinin bakımından sorumludur. Laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

Program eğitim dili Türkçe olmaktadır.