Çoktan seçmeli sınav tekniği ile verilen eğitim sistematiği, Mimarlık eğitimini olumsuz yönde etkiliyor

mimarlik-elcim-ulug

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ, Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi’ne katılarak, “Orta Öğretim Sisteminin Mimarlık Eğitimine Etkisi” adlı bildirisini sundu.

Zaman ile yarışılan sınav anında önemli olan doğru cevaba en hızlı teknik ile ulaşmaktır

Orta eğitim sistemi içerisinde çoktan seçmeli sınav sistemi ile öğrencilerin üniversite seçme sınavlarına hazırlandığını ifade eden Uluğ, “Zaman ile yarışılan sınav anında önemli olan doğru cevaba en hızlı teknik ile ulaşarak mümkün olduğunca çok soruyu çözebilmektir. Bu süreç içerisinde analitik bakış açısıyla soruyu anlamak ve algılamaktan öteye, sistematik bir şekilde cevaba ulaşmak ana hedef olmuştur” dedi.

Uluğ, mimarlık eğitim sürecinde yaşanılan sorunları tanımlayarak sınıflandırdı

Çoktan seçmeli sınav tekniği ile verilen eğitim sistematiğinin, özgün üretim bekleyen Mimarlık eğitimini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Uluğ, çalışmasında bilimsel araştırma çerçevesinde çoktan seçmeli eğitim sistemi ile mimarlık eğitim hakkını kazanmış öğrencilerin eğitim süreci içerisinde yaşadıkları zorlukları incelediğini ifade etti. Uluğ, Mimarlık öğrencileri  ile yapılan anket çalışmaları ve mülakatlar sonucunda mimarlık eğitim sürecinde yaşanılan sorunların tanımlanarak sınıflandırıldığını belirtti.

Uluğ, Tasarım bilim dalı altında eğitim görecek bireylerin eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi için farkındalık yaratmayı hedefledi

Son olarak Uluğ, “Yapılan çalışma orta eğitim sistemine yapıcı eleştiri getirmektedir. Bu araştırmanın Tasarım bilim dalı altında eğitim görecek bireylerin eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi için farkındalık yaratması hedeflenmiştir” dedi.