Fizyoterapistler sağlık ekibinin vazgeçilmez elemanlarıdırlar

aydin-meric-mastektomi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, Fizyoterapi mesleğinin önemi ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

“Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise uzman hekimlerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine bağlı olarak, hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli tedavi programını oluşturur ve uygulamaları yapar. Hastaların tedavisi yönünden rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile iş birliği içinde çalışır” diyen Meriç, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun çok geniş hastalık grupları ile ilgili olduğunu dolayısıyla fizyoterapistlerin de sağlık ekibinin vazgeçilmez elemanları olduklarını vurguladı.

“Dünyada fizyoterapi ve rehabilitasyon (FTR) mesleğinin tarihçesi, M.Ö. 460 yıllarında önce Hipokrat’ın, sonra da Galen’in uyguladığı manuel terapi ve hidroterapi tekniklerine dayanmaktadır. Yüzyıllar içinde gelişim gösteren bir bilim ve sanat dalı olan FTR, özellikle 1900’lü yıllardan itibaren yaygınlaşmış ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında sistematik uygulamalar ve bilimsel yayınlar artmıştır” diyen Meriç,  Fizyoterapistler gününün, 1985 yılından bu yana kutlandığını belirtti.

Meriç, “Dünya Fizik Tedavi Konfederasyonu’na (WCPT) üye ülke dernekleri, her yıl Eylül ayının 8’inde düzenledikleri genel ve/veya bölgesel toplantılarla ülke fizyoterapistlerini bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal içerikli çeşitli aktiviteler düzenlemektedir. Bu aktivitelere genel derneklerin yanı sıra, meslekteki özelleşme alanlarını temsil eden meslek içi diğer dernekler de katılarak bu güne özel mesleki temsili artırmaktadır. WCPT’ye üye olan 112 ülkede, ülke genelinde bir araya gelen fizyoterapistler, mesleklerini aynı gün kutlamakta ve yaptıkları etkinlikler ile meslek içi iletişimi ve paylaşımı artırma fırsatı bulmaktadırlar. 8 Eylül’de üye ülkelerdeki fizyoterapistler, fizyoterapistlik mesleğini tanıtma, fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda toplumsal farkındalık oluşturma veya toplumsal eğitim verme gibi bazı sosyal etkinliklerin yanında, bilimsel etkinlikler de yaparak fizyoterapi ve rehabilitasyondaki son gelişmeler ve yenilikleri meslektaşları ile tartışmaktadırlar” dedi.

Fizyoterapistler çeşitli egzersiz programları ile tüm yaş gruplarındaki bireylere hedef aktivite veya fonksiyonlarına ulaşmalarını sağlar

Meriç, “WCPT,112 üye ülkede 360.000’den fazla üyesi olan ve fizyoterapistleri uluslararası düzeyde temsil eden büyük bir organizasyon olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle “Dünya Fizyoterapi Günü, dünya genelindeki tüm fizyoterapistlerin birliğini ve dayanışmasını gösterir. “Dünya Fizyoterapi Günü”nde yapılan aktiviteler ile fizyoterapistler mesleklerinin toplum sağlığı ve iyilik hali ile yaşam kalitesi konusundaki özel rollerini göstermiş olurlar. Meslek profillerini yükseltirler. Politika yapıcılar ve hükümetlere meslekleri ve hastaları adına kampanya yaparlar. Fizyoterapistlerin, hastalar ve toplum sağlığı için yaptıkları işi tanınmasını sağlarlar” diyerek, WCPT’nin, “Dünya Fizyoterapi Günü”’nü odak noktası olarak kullanarak, mesleği ve küresel sağlığı yükseltmek için çaba sarf eden fizyoterapistleri ve üye ülke derneklerini desteklemeyi amaçladığını ifade etti. Meriç, konfederasyonun bu yılki etkinliklerde Covid-19 sonrası rehabilitasyona odaklanmanın yanı sıra;  Tüm sağlıklı yetişkinlerin, fiziksel olarak aktif olmaları, Fizyoterapistlerin, fiziksel aktiviteyi normal yaşama katmaya yardımcı olmalarını, tüm yaş gruplarındaki bireylere (sağlıklı veya hasta) fiziksel aktiviteleri ile ilgili tavsiyelerde bulunmaları konusunda mesajlar verildiğini belirterek, bu mesajların, toplumları sadece sağlık ve fiziksel aktivite konusunda cesaretlendirmek için değil; aynı zamanda kuvvet ve mobiliteyi en yüksek düzeye getiren fizyoterapi yaklaşımları ile bireylerin fizyoterapistler tarafından nasıl iyileştirildiğini göstermek açısından da önemli olduğuna dikkat çekti ve fizyoterapistlerin, çeşitli egzersiz programları, eğitim ve tavsiyeler yolu ile tüm yaş gruplarındaki hastaların veya bireylerin hedef aktivite veya fonksiyonlarına ulaşmalarını sağladıklarını dile getirdi.

Meriç son olarak, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 2030 kapsamında Dünya Sağlık Örgütünün Rehabilitasyon 2030 Hedefleri ve Eylem Çağrısı, rehabilitasyonun evrensel sağlık kapsamında olması, rehabilitasyon hizmet sunumu modelleri oluşturulması ve erişimin güçlendirilmesi için tüm yöneticileri duyarlı olmaya davet etmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.