LAÜ Akademisyeni Görkem’den “Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar” kitabına katkı

anil-sayilir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem Yüksek Lisans Öğrencisi Gamze Hasanoğlu ile birlikte hazırladıkları ‘Üniversite Öğrencilerinin Genel Aidiyet Duygularının Demografik Değişkenlere Göre Araştırılması’ konulu çalışmaları kitap bölümü olarak “Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar” kitabında yayınlandı.

Görkem çalışma hakkında bilgiler aktararak çalışmada, üniversitede eğitim gören öğrencilerin aidiyet duygusu düzeyleri ile doğum yeri, genel not ortalaması, anne-babanın eğitim durumu, en fazla zaman geçirdiği ortam değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Üniversitelerin tüm paydaşları karar alma sürecine katması aidiyet duygusunun gelişimine katkı sağlar

Araştırmanın çalışma evreninden bahseden Görkem, “2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerde eğitim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde KKTC’de bulunan bir devlet üniversitesine bağlı fen-edebiyat fakültesi, hukuk fakültesi, eğitim fakültesinde okuyan 3. ve 4. sınıfta eğitim gören 324 ü kadın (57,3), 241 erkek (42,7) toplam 560 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır” dedi.

Görkem çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin doğum yeri, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, en fazla zaman geçirdiği ortam ile genel aidiyet duygusu arasında anlamlı bir fark görülmekte olduğunu belirterek, öğrencilerin genel not ortalaması ile genel aidiyet duygusu arasında ise pozitif yönde çok yüksek düzeyde bir ilişki olduğunun saptandığını ve ilgili literatürün tarandığında mevcut çalışmadan elde edilen bulgular ile benzer içeriğe sahip olduğunu dile getirdi. “Öğrencilerin kabul edilme düzeyi, reddedilme düzeyi ve genel aidiyet duygusu puanlarının ise orta seviyede olduğu görülmüştür” diyen Görkem, araştırmada sunulan sonuç ve öneriler kısmında okul ortamının daha fazla öğrenci-dostu haline getirilmesi reddedilmişlik duygusunu azaltıp aidiyet duygusunu artırmaya katkı sağlayabileceğini ve üniversitelerin şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyerek ve tüm paydaşları karar alma sürecine katarak aidiyet duygusunun gelişimine katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.