LAÜ akademisyeni tarafından “Spor yapan ve yapmayan beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları” incelendi

lau-usbik-oguz-serin

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Serin, Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde (USBIK 2020) Lefke Avrupa Üniversitesini başarıyla temsil etti.

Çalışmada KKTC üniversitelerde öğrenim gören beden eğitimi yüksek okulu bölümü öğrencileri örnek alındı

Kongrede Serin, LAÜ Spor Daire Müdürü İlhan Terzioğlu ile birlikte hazırladıkları “ Spor yapan ve yapmayan beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve mesleki yeterlilik algıları: KKTC örneği” konulu bildirisini sunudu.

Serin, bildiride spor  yapan beden eğitimi öğretmen adayları ile spor yapmayan beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve mesleki yeterlilik algılarını belirlemek ve algılarının bazı değişkenler açısından farklık gösterip göstermediğini inceledi.

Araştırma örneklemi Beden Eğitimi Yüksekokulu bölümünde öğrenim gören 172 öğrenciden  oluşuyor

“Araştırma evrenini KKTC üniversitelerinde öğrenim gören Beden Eğitimi Yüksekokulu bölümü öğrencileri oluşturmakta, araştırmanın örneklemi  ise uygun örnekleme yöntemi ile seçilen biri devlet diğeri özel üniversite olmak üzere iki farklı üniversitenin ilgili bölümlerinde öğrenim gören 172 öğrenci oluşturuyor” diyen Serin,  çalışmasında veri toplama aracı olarak, iki farklı araştımacının ölçeği olan “Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” ile “Aday Öğretmenin Kendine ilişkin Yeterlik Algısı Ölçegi”nin kulanıldığını belirtti. Serin, ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan kişisel bilgi formunun bağımsız değişkenlerin belirlenmesi için (üniversite ve cinsiyet) kulanıldığını ifade etti.

Serin araştırmada öğretmen adaylarının Beden Eğitimi Öğretmenliğine karşı tutumlarının, düşük olduğu cinsiyet değişkeni açısından erkek öğrenciler lehine anlamlı fark var iken üniversite değişkenin tutumlarını değiştirmediği sonucuna ulaşıldığını ifade etti.