LAÜ Akademisyeni Türkeri’nin çalışması Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi’nde yayınlandı

ilker-turkeri

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri’nin “Destinasyon Deneyimi ve Sadakati Arasındaki İlişkide Destinasyon Aidiyetinin Aracı Rolü” adlı çalışması turizm alanı dergileri arasında 1. sırada yer alan Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Ağustos 2020 sayısından yayınlandı.

Destinasyon deneyiminin ve aidiyetinin destinasyon sadakati üzerindeki etkileri araştırıldı

“Deneyim, sadakat ve aidiyet değişkenlerinin yapısal bir model kapsamında incelenen ve araştırılan çalışmada amaç; satın alma davranışlarındaki tutarlılığı ifade etmek için kullanılan sadakat kavramı ile turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonda edindikleri deneyim arasındaki ilişkiyi aidiyet kapsamında ortaya koymaktır. Bu amaçla, destinasyonları tekrar ziyaret eden ve aynı zamanda ziyaret ettikleri destinasyonları başkalarına tavsiye ederek destinasyonların pazarlanmasını kolaylaştıran turistlerin destinasyon sadakati oluşum sürecine doğrudan ve dolaylı etki eden değişkenler bir model kapsamında incelenmiştir” diyen Türkeri, kurulan yapısal eşitlik modelinde destinasyon deneyiminin ve aidiyetinin destinasyon sadakati üzerindeki etkilerinin yol analizi çizilerek test edildiğini ve analiz için kullanılan verilerin Fethiye’yi ziyaret eden 395 turist üzerinden anket tekniği kullanılarak elde edildiğini belirtti.

Araştırma sonuçları ile ilgili bilgiler veren Türkeri, destinasyon  deneyiminin sadakat üzerinde etkili olduğunu ve bu ilişkiye destinasyon aidiyetinin aracılık ettiğini gösterdiğini ve turistik destinasyon bazında incelenen değişkenler ve modelden elde edilen sonuçlar ve çalışmada bahsedilen bazı önerileri ise şu şekilde sıraladı;

  • · Deneyimin sadakat üzerinde etkisi aidiyet aracılığıyla gerçekleştirildiği düşünüldüğünde turistlerin farklı deneyimler ile destinasyona yönelik önce duygusal bir bağ olan aidiyet duygusunun oluşturulmasının yaşadıkları deneyimden memnun kalan turistlerin sadakat oluşturmasında daha etkili olacağı düşünülmektedir.
  • · Duyuşsal bir süreç olan aidiyetin sağlanması için tatilleri veya ziyaretleri süresince benzersiz bir deneyim yaşamayı amaçlayan turistlere destinasyona varışından ayrılışına kadar geçen sürede destinasyon yöneticileri, pazarlamacıları ve çalışanları tarafından yakından ilgi ve alaka gösterilmeli, turistlerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin mümkün olan en üst düzeyde
    karşılanması amaçlanmalıdır.
  • · Destinasyonun dünya düzeyinde önde gelen rakipleri ile yarışabilmesi için maliyetlerini en aza indirerek en fazla kar elde etmesi gerektiği bilinen bir husustur. Bu hususta turistlerde oluşturulacak destinasyon sadakati rekabet avantajı sağlamada kullanılabilecek yollardan birisidir. Destinasyon sadakatinin daha önce birçok kez söz edilen maliyeti düşürücü etkisi göz önüne alındığında da bu değişkene etki eden farklı değişkenlerin önemle dikkate alınması ve değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.