LAÜ Antalya’da temsil edildi

lau-antalya-cagda-caganaga

Öğretmenin yönetim yaklaşımı, eğitim felsefesi, yönetim anlayışı ve kişiliği sınıfı nasıl yöneteceğini etkiler

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa, Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi’nde “The Impact of Teaching Identity on Classroom Management Skills: Residual Process of Classroom Management” başlıklı bildirisini sunarak, LAÜ’yü temsil etti.

Çalışması hakkında bilgi veren Çağanağa, sınıf yönetimini; sınıfta belli koşullar ve kurallar geliştirerek, öğretme ve öğrenme ortamının ve sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesi olarak tanımladı. Çağanağa, içinde öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanakların, süreçlerin, öğrenme düzeni ve ortamının kurallarının sağlanması ve sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Çağanağa, sınıf kavramını ise belirli bir gelişim özelliğindeki bireylerin ortak bazı amaçları gerçekleştirmek için faaliyette bulundukları ortam olarak tanımladı.

Çağanağa, çalışmasında öğretmenlik kimliğinin sınıf yönetimi becerileri üzerindeki etkisini  bulmayı  hedefledi

Sınıf yönetiminin, öğrenci disiplini kavramıyla eş anlamlı olmayıp aksine, etkili öğretme ve öğrenme süreci oluşturulması için düzenin sağlanması ile ilgili olduğunu söyleyen Çağanağa, “Öğretmenin yönetim yaklaşımı, eğitim felsefesi, yönetim anlayışı ve kişiliği sınıfı nasıl yöneteceğini etkiler. Söz konusu değişkenlerin sınıf yönetimine etkilerini bulmak çalışmanın ana hedefidir” dedi. Öğretmenlerin daha deneyimli olmalarına yardımcı olacak yeni bir kriter oluşturmayı amaçladığı çalışmasında Çağanağa, aynı zamanda öğretmenlik kimliğinin sınıf yönetimi becerileri üzerindeki etkisini de bulmayı hedeflediğini ifade etti. “Birey olan öğretmenin davranış ve tutumlarını birden fazla değişken etkiler. Bu örtüşen kimlik kategorileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, cinsiyet, yaşam bölgesi, din ve yetenek düzeyi gibi özellikleri içerir” diyen Çağanağa, öte yandan öğretme kimliğinin, bireysel bir öğretmenin karakterini, öğrenme ve düşünme becerisini, öğretme stratejisini, yöntemini, zaman içinde kazanılan tecrübeyi, vb. içeren bir yaşam boyu öğrenme süreci olduğunu vurguladı.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin hem kendi öğretim kimliklerini hem de sınıf yönetimi becerilerini geliştirecek

Öğretmenlerin davranışları veya öğreten kimlikleri hakkındaki genellemelerin bir diğeri için varsayım yerine geçmemesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çağanağa, bu çalışma için öncelikli olarak öğretmenlerin öğretmenlik kimliklerini yansıttıkları haftalık bir günce tutmaları gerektiğini, yeni bir kriter kullanılarak (sınıf yönetimi süreci sonucu elde edilen bakiye) verilerin değerlendirilmesi, artıları ve eksileri ile her deneyimden yararlanmalarını gerektiğini ifade etti. Çağanağa, çalışmadan elde edilen sonuçların, öğretmenlerin hem kendi öğretim kimliklerini hem de sınıf yönetimi becerilerini geliştireceklerini ve yansıtıcı olmanın faydalarının profesyonel gelişimlerinde de etkin olacağını vurguladı.