LAÜ’de “Kara Para Aklama Önlemleri” ele alındı

kara-para-aklama-onlemleri-h

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından “Kara Para Aklama Önlemleri” konulu konferans düzenlendi. Konferansa, KKTC Merkez Bankası Teftiş ve İnceleme  Kurulu Başkanı Türker Deler konuşmacı olarak katıldı. Deler, Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kurulu’nun konu ile ilgili yaptıkları çalışmalar ve alınan önlemler konusunda öğrencilere detaylı bilgiler aktardı.

Deler: O dönemde ayda bir gerçekleştirilen toplantılarla kara para konularında önlemler alınmaya başlandı

KKTC’nin, Kara Para aklanmasının önlenmesi ile ilgili yolculuğuna 1999 yılında Maliye Bakanlığına bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi tarafından çıkarılan 55/1999 sayılı Kara Paranın Aklanmasının önlenmesi yasası ile başladığını söyleyen Deler, o dönemde yasayla oluşturulan, 5 kişilik bir Yönetim Kurulu’nun Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Para ve Kambiyo Dairesi yetkilisi, Polis Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası ve Gümrük Dairesi Temsilcilerinden oluştuğunu ve ayda bir gerçekleştirilen toplantılarla kara para konularında kurulun önlemler almaya başladığını dile getirdi.

Deler, 1999- 2007 dönemi içerisinde Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kurucu üyelerinden olan Türkiye Cumhuriyeti’nde oluşturulmuş olan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) sağladığı, gerek eğitimler ve gerekse teknik destekle FATF tarafından yayımlanan 40 tavsiyeye uyum konusunda gerekli adımlar atılmaya başlandığını belirtti. Deler, “Ancak 2007 yılına gelindiğinde FATF tarafından Kara Para aklama önlemleri konusunda eksiği bulunan ülkeler arasında KKTC’nin de adının yer alması dolayısıyla MASAK tarafından KKTC’nin yaptığı çalışmalar ile ilgili bir sunumun hazırlanarak Fransa Strasburg’da gerçekleştirilecek FATF toplantısında Türkiye’nin gündeme alınacağı toplantıda üye ülkelerle paylaşılması talep edilmişti” dedi.

Deler: FATF toplantılarında KKTC’nin Yasa ve yasa altında çıkarılan tebliğlerdeki eksik ve zafiyetler gündeme alındı

Dört ayda bir tüm üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen FATF toplantılarında KKTC’nin Yasa ve Yasa altında çıkarılan tebliğlerdeki eksik ve zaafiyetler gündeme alındığını söyleyen Deler, Avrupa Birliği temsilcileri ve MASAK’ın verdiği destekle hazırlanan 4/2008 sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi Yasası ve bu yasa altında çıkarılan 4 tebliğ neticesinde KKTC’nin Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilen FATF toplantısı sonrasında Kara Para riski olan ülkeler arasından çıkarılmasına karar verildiğini belirtti. Deler, “Alınan bu karar ise FATF’ın web sayfasından tüm dünyaya duyurulmuştu” dedi. Deler, bu süreç sonrasında Para ve Kambiyo Dairesi altında oluşturulan Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB), 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Yasası ve bu yasa altında çıkarılan 4 yeni Tebliğ’le yine yeni Yasayla oluşturulan ve 5 üyeden oluşan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kuruluna gerekli desteği sağlamaya başlandığını ifade etti.

“Şüpheli İşlem Bildirimleri” oluşturulan mekanizmanın amaca hizmet eder şekilde çalıştığının en önemli göstergesidir

Deler, ülkemizde halen dinamik bir şekilde konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) ve Kurul, 2018 ve 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen AB ve MASAK destekli farkındalık eğitimleri ve seminerlerle, tüm yükümlü gruplara ulaşılmaya ve kara para aklama  finansmanının önlenmesi konularında kendilerine ne kadar önemli görevler düştüğünün mesajını vermeye çalıştıklarını vurguladı. Deler, “Yine konu ile ilgili istatistiki veriler incelendiğinde, gerek yükümlü gruplar tarafından gönderilen “Şüpheli İşlem Bildirimleri”’nin gerekse bunlarla ilgili alınan önlemlerde görülen artış trendi, oluşturulan mekanizmanın amaca hizmet eder şekilde çalıştığının en önemli göstergeleridir” dedi.

Deler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yeni Yasa Tasarısı çalışmaları AB -  TAIEX uzmanlarının teknik desteği ile tamamlanmış ve Uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’nün 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu olarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilerek Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu ve Meclis alt komitesinde görüşülmeye başlandığını dile getirdi.