> Öğrenci İşleri > Kayıt Kabul > Mezuniyet İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

DSC_0644

Mezuniyet Koşulları :

Programın öngördüğü müfredatı tamamlamış Üniversite ve Bölümünün gerektirdigi koşulları yerine getirmiş ve kümülatif (CGPA) ortalamaları 2.00 ve üzeri olan öğrenciler Lisans ve Önlisans programlarından mezun olmaya hak kazanırlar. Yüksek Lisans programlarından mezun olabilmesi için öğrencinin kümülatif not ortalamasının (CGPA) 3.00 ve üzeri olması gerekmektedir.

Mezuniyet aşamasına gelmiş 3.50 – 4.00 Kümülatif Not Ortalaması’na (CGPA) sahip öğrenci “Yüksek Şeref” derecesi ile mezun olmaya hak kazanır. Yine mezuniyet aşamasına gelmiş 3.00 – 3.49 Kümülatif Not Ortalaması’na (CGPA) sahip öğrenci de “Şeref” derecesini ile mezun olmaya hak kazanır.

 

Mezuniyet Prosedürü ve Harçlar :

Mezun olmaya hak kazanan öğrenci, Kayıt Kabul Müdürlüğünden alacağı İlişki Kesme belgesini doldurur ve gerekli imzaları ilgili birimlerden sağlar. Eksiksiz olarak doldurulan bu belgeyi Mali İşler Müdürlüğüne sunmak suretiyle Diplomasını , Not Çizelgesini ve diğer kıymetli evrakını  , Kayıt Kabul Müdürlüğünden teslim alır.