> Akademik > Fakülteler > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > Finans ve Bankacılık

Finans ve Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Finans ve Bankacılık lisans programı geniş tabanlı, yapısal olarak iyi dengelenmiş ve profesyonel yönelimli bir programdır. Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır.

Dört yıllık lisans programı, 130 kredi saata eşdeğer kırk dört dersin tamamlanmasını gerektirmektedir. Pogramın ilk yarısında, öğrenciler muhasebenin, iş yönetiminin, iş hukukunun, bilgisayar enformatiğin, iktisatın ve istatistiğin temel kavramları ile donatılmaktadır. Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencileri bu temel üzerine işletme finansı, bankacılık yönetimi, uluslararası bankacılık ve finans, uluslararası iktisat, muhasebede ve iktisatta ileri konular, ekonometri ve araştırma yöntemlerinde eksiksiz bilgilerle donatılmaktadır. Bu programın son iki yılında öğrencilerin edindikleri bilgiler, ek olarak sekiz seçmeli ders sayesinde daha da geniş kılınmaktadır. Genelde, bu program temel finans yönetimi teorileri, modern iş ve finans dünyasında finansal yönetim uygulamaları için gerekli analitik araçların kullanımı ile ilgili sağlam bir anlayış ve deneyim geliştirmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler yönetsel ve bilgisayar becerileri ile donatılmış olup, doğal olarak bankacılık ve finans sektöründe ve aynı zamanda sanayi ve kamu sektöründe yerel ve küresel iş imkanları açısından avantajlı ve iyi hazırlanmış bireyler durumundadırlar. Mezuniyet sonrasında öğrenciler akademik çalışmalarına İşletme veya bankacılık ve finans veya ilgili alanda bir yüksek lisasn programıyla devam etme yönünde tercih kullanabilirler.

Yakın geçmişte meydana gelen küresel finansal kriz ve bu krizin yaratmış olduğu uzun süren iktisadi ve finansal yansımalar, tüm dünyada finansal sektörlerin daha sıkı denetlenmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, özellikle bankacılık sektöründe risk-bazlı yönetime daha fazla ağırlık verme gereksinimi artış göstermektedir. Bütün bu gelişmeler, dünyada iyi yetişmiş ve erdemli yöneticilere olan ihtiyacı artırmış bulunmaktadır. Lefke Avrupa Üniversitesinin Bankacılık ve Finans Programı ve bu programın mezunları genelde mevcut paydaşların beklenti ve ihtiyaçları ile uyum içerisindedirler.

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2601

Faks: +90 392 660 2603

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: feas@eul.edu.tr