> Akademik > Fakülteler > Sağlık Bilimleri Fakültesi > Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

fizyoterapi-rehabilitasyon

Fizyoterapinin temelinde insan fonksiyonları ve hareketleri bulunmaktadır. Fizyoterapi; yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılığa bağlı olarak hareket ve fonksiyonun etkilendiği bütün durumlarda hastanın değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi, mevcut fonksiyonel kapasitenin korunması, özürlünün günlük yaşamda bağımsızlık kazanması için koruyucu yöntem ve tedavileri, sağlıklı bireylerde fiziksel uyumun arttırılmasında özel egzersiz programı oluşturulmasında gerekli olan yöntemleri içeren bir bilim dalıdır. Bu alanda eğitim görmüş kişiler ‘Fizyoterapist’ ünvanını alırlar.

Fizyoterapist; kişilerin yaşadıkları yolculukta yanlarında bulunarak gerekli eğitim ve egzersiz programları ile fiziksel yeteneklerini geliştirmekte ve yaşam kalitesini korumakta ve/veya arttırmaktadır. Bununla birlikte, hastaların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla gerekli fizyoterapi yaklaşımları ve ileri düzey teknolojik ekipmanlar kullanarak gerekli müdahalede bulunma yetkisine sahiptir. Bu programdan mezun olan fizyoterapistler ilgili merkezlerinde multidisipliner rehabilitasyon ekibinin bir üyesi olarak görev alırlar. Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemiş, yeniliklere açık ve alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden, teorik  bilgiyi pratik uygulamalarla hayata geçirebilecek, en doğru değerlendirme ve uygulama programını seçierek uygulayan, yaşadığı ülke bireylerinin yararına projeler geliştirebilen, etik değerlere bağlı, araştırmacı, çağdaş, insan haklarına saygılı, bilgi ve beceri sahibi fizyoterapistler yetiştirmek temel hedefimizdir. 

Vizyonumuz;

Probleme dayalı öğrenme sisteminin geliştirilmesine sağlamaktır, toplum sağlığını etkileyen alanlarda koruyucu fizyoterapi yöntemlerini geliştirmektir, fizyoterapistlik mesleğinin sağlık ekibi içerisindeki yerini çağdaş düzeye ulaştımak ve ulusal/uluslarası bilimsel topantılarla mesleki gelişmelere katkıda bulunmaktır.

 

Eğitim Süresi ve İçeriği;

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümün eğitim süresi 4 yıl olmaktadır.

Gerekli mesleki ve teknolojik donanımları ile labaratuvarlarımızda öğrencilerimiz eğitimlerini gerçekleştirmektedirler. Bu sayede, sürekli geliştirme anlayışı çerçevesinde yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilerine üst düzey bir eğitim olanağı sunmaktayız. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerekse Türkiye ve diğer dünya ülkelerine nitelikli fizyoterapistler yetiştirmek temel hedefimizdir.

 

İş bulma Alanları;

 • Yataklı tedavi merkezleri (üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hasteneleri vb.)
 • Özel eğitim merkezleri
 • Rehabilitasyon merkezleri
 • Sağlıklı yaşam merkezleri
 • Mesleki rehabilitasyon merkezleri
 • Spor kulüpleri ve milli takımlar
 • Huzurevleri
 • Endüstri (fabrika vb.)
 • Diğer..

 

Çalışma Alanları;

 • Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Sporcu Fizyoterapisi
 • Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Pediatri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Muskloskelatal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Kadın sağlığı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Protez-ortez Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • El rehabilitasyonu
 • Engellilerde spor rekreasyon aktiviteleri
 • Halk sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • İş uğraşı
 • Vestibüler Fizyoterapi gibi geniş bir alanda çalışma imkanları bulunmaktadır.

 

Meslekte İlerleme;

Çalışma alanları kapsamında bölümümüzden mezun olan öğrencilerin akademik açıdan ilerlemeleri için üniversitemiz yüksek lisans olanağıda sunmaktadır. Bu sayade, bölümümüz mezunu öğrenciler “Uzman” ünvanını alabilmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilistayon dışında Nörolojik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Egzersiz Fizyoloji, Sporcu Sağlığı gibi farklı dallarda yüksek lisans yapabilme olanağı bulunmaktadır.

Hastanelerde birden fazla fizyoterapist bulunması durumunda, baş hekim tarafından, “Baş Fizyoterapist” yada “Sorumlu Fizyoterapist” ünvanını alma olanağı bulunmaktadır.

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2551

Faks: +90 392 660 2553

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta:  health@eul.edu.tr