> Akademik > Fakülteler > Sağlık Bilimleri Fakültesi > Sosyal Hizmet (Türkçe)

Sosyal Hizmet

sosyal hizmet

Amaç; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan Sosyal Çalışmacı yetiştirmektir.

Sosyal Hizmet Bölümü üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında aldıkları puan ile bölüme girmeye hak kazanan kız ve erkek öğrencilere mesleki eğitim–öğretim sunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Sosyal Hizmet Bölümü eğitim-öğretim programının ilk yılı temel sosyal bilimler alanındaki dersleri kapsamakta, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf dersleri davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını kapsamaktadır. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve uygulamalara ek olarak, sosyal hizmet mesleğinin yöntemleri olan bireyle sosyal hizmet, sosyal grup çalışması, toplumla çalışma ve sosyal hizmet yönetimi yöntemlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içi ve dışında, kamu ve özel sektördeki sosyal hizmet ortamlarında, bir öğretim elemanının gözetiminde uygulama yapmaktadır.

Programdan mezun olabilmek için Sosyal Hizmet Lisans Programında yer alan dersler, uygulamalar (stajlar) ve bitirme projesinden başarılı olunması ve toplam 162 kredinin alınması gerekmektedir. Mezunlar “Sosyal Hizmet Lisans Diploması” ile “Sosyal Çalışmacı” ünvanı almaya hak kazanırlar. Başarılı öğrenciler; çeşitli alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Temel hedefimiz insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini benimsemiş, sosyal hizmet mesleği etik ilkelerini temel alan, yaşam boyu öğrenme anlayışıyla yeniliklere açık ve alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla hayata geçirebilecek, yaşadığı ülke bireylerinin yararına projeler geliştirebilen, mesleğinde örnek sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.

Sürekli geliştirme anlayışı çerçevesinde yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilerine üst düzey bir eğitim alabilecekleri ortamları sunarak gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerekse Türkiye ve diğer dünya ülkelerine nitelikli sosyal çalışmacılar yetiştirmek amaçlanmıştır.

Bölüm mezunlarının istihdam avantajı yüksek olup  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve diğer dünya ülkelerindeki çeşitli sosyal hizmet alanlarında çalışma imkanı bulabilirler.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı

 • İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Çocuk Yuvaları
 • Sevgievleri
 • Çocuk evleri
 • Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
 • Yetiştirme Yurtları
 • Huzurevleri
 • Toplum Merkezleri
 • Kadın Sığınma Evleri
 • Engelli Rehabilitasyon Merkezleri
 • Yaşlı Dayanışma Merkezleri
 • Sokak Çocukları Merkezi
 • Ergen Danışma Merkezi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı

 • Hastaneler
 • Sağlık Ocakları
 • Aile Planlaması ve Anne Çocuk Sağlığı Merkezleri
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Mesleki Eğitim Merkezleri
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu

Adalet Bakanlığı’na bağlı

 • Cezaevleri
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Çocuk Eğitim Evi

Ayrıca mezunlar yerel yönetimler ve bağlı birimlerinde, kriz merkezlerinde, sivil toplum örgütleri, vakıflar ve özel sektörde istihdam edilebilir.

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2551

Faks: +90 392 660 2553

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta:  health@eul.edu.tr