> Akademik > Yüksekokullar > Sağlık Yüksekokulu > Hemşirelik

Hemşirelik

hemsirelik

Bölüm olarak amacımız, günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek, uluslararası standartlara uygun hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak nitelikte profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

Hemşirelik Programı lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında aldıkları puan ile bölüme girmeye hak kazanmış erkek ve kız öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sunmaktadır. Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Mesleki eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, hemşirelik uygulamalarına esas olan temel ve tıp bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Bu programın, sağlık kuruluşlarında yürütülen uygulamalarıyla öğrenci, hemşirelik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir.

Bölümün öngördüğü dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler “Hemşirelik Lisans Diploması” ile “Hemşire” ünvanı almaya hak kazanırlar. Başarılı öğrenciler; Hemşirelik programlarının yanı sıra sağlık bilimlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Hemşirelik, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Acil Tıp Teknisyenliği ve benzeri diğer mesleklerle birlikte Sağlık Hizmetleri Sınıfı içinde yer almaktadır.

Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra, yataklı ve yataksız tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, anne-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, zayıflama ve işçi sağlığı merkezlerinde, spor kompleksleri ve spor salonlarında, çocuk esirgeme kurumları, okullar, kreşler, oteller, huzurevleri, kamu kuruluşları, ulaşım hizmetleri ve diğer sağlık kuruluşlarında hizmet vermektedirler.

Hemşirelik Bölümünün misyonu, toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için, güncel bilimsel veriler ışığında uluslararası standartlar çerçevesinden belirlenen niteliklere uygun araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, evrensel düşünce ve değerlere sahip, pozitif enerji yayan hemşireler yetiştirmektir.

Hemşirelik Bölümü, sağlık alanı ve hemşirelikle ilgili politikaların oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye yönelik projeler planlamada yer alan, hemşirelik eğitimi niteliğini yükseltmek için ulusal ve uluslararası meslek örgütleriyle işbirliği geliştiren ve kültürler arası sağlık bakımının geliştirilmesine yönelik etkinliklerde bulunan hemşirelerin mezun olduğu lider olan bir bölüm olma amacındadır.

Hemşirelikte liderlik yapacak mezunlarımız; koruyucu, tedavi edici sağlık kuruluşlarında ve diğer kurumlarda hemşire, yönetici hemşire, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca mezunlarımız hemşirelik ve sağlık yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilecekleri gibi aşağıda belirtilen özel sağlık sektörlerinde de mesleklerini sürdürebilirler.

 • Yataklı ve yataksız tüm tedavi kurumları
 • Aile Sağlığı Merkezleri
 • Anne-Çocuk Sağlığı Merkezleri
 • Adli Tıp Kurumu
 • Zayıflama Merkezleri
 • İşçi Sağlığı Merkezleri
 • Spor Kompleksleri ve Spor Salonları
 • Yaşlı Bakım Evleri
 • Çocuk Esirgeme Kurumları
 • Okullar
 • Kreşler
 • Oteller
 • Huzurevleri
 • Kamu Kuruluşları
 • Ulaşım Hizmetleri
 • Sağlık Kuruluşları

Bölümler

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2571

Faks: +90 392 660 2553

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta:  syo@eul.edu.tr