> Öğrenci İşleri > Kayıt Kabul > Lisansüstü

Lisansüstü

lisansustu

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabul Koşulları:

YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, 4 yıllık bir fakülte programından mezun olan öğrenciler başvurulan programın başvuru koşullarını sağlamaları şartıyla, Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Doktora programına başvuran adayların ise Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için ALES sınavından ilgili puan türünden en az 55 puan alma zorunluluğu vardır. Kayıt sırasında ALES belgesi sunamayan öğrenciler YÖK Mevzuatı doğrultusunda bir (1) akademik dönem “Özel Öğrenci” olarak şartlı kayıt yapabilmektedirler.

 

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü – Lisans Üstü Kayıt Prosedürü

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru ve Kayıt Süreci

 1. Programlara başvuru formları öğrenci tarafından eksiksiz doldurulur.  Formlar web sayfasında yer almaktadır.
 2. Doldurulan formlar,  formdaki bilgileri destekleyen dokümanlarla birlikte Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne teslim edilir.
 3. Programa kabul edilen öğrencilere kabul aldıkları Kayıt-Kabul ve öğrenci işleri tarafından bildirilir.
 4. Programa kabul edilen öğrenci, Kayıt-Kabul ve öğrenci işleri tarafından verilen kayıt numarası ile alacağı ders sayısı karşılığı olan ücreti,  diğer ödemelerinin miktarını ve para yatırabileceği hesap numaralarını öğrenmek için öğrenci muhasebesine başvurur.
 5. Öğrenci alacağı derslerin ücretini yatırdıktan sonra alacağı dersleri seçmek üzere ilgili Fakültede, yüksek lisans ve/veya Doktora programının kayıtlarını yapmakla görevlendirilen kayıt danışmanı ile görüşmek zorundadır.
 6. Danışman ile birlikte alacağı dersleri belirleyen öğrenci danışman ve bölüm başkanı tarafından onaylanmış olan kayıt formunun kendisine ait olan kısmını alır ve diğer kısmı da dosyasında muhafaza edilmek üzere danışmanda kalır.
 7. Belirtilen bu işlemlerin tümünü eksiksiz tamamlamayan öğrencilerin kayıt işleri tamamlanmamış sayılır bu durumda öğrenciler derslere katılamazlar, sınavlara giremezler ve not alamazlar.
 8. Bu süreçler dışındaki hususlar (ara verme, nota itiraz, program değişikliği gibi)  için Lefke Avrupa Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri geçerlidir.

 

Başvuru için gerekli belgeler

 • Başvuru Formu
 • Pasaport veya kimlik kartı veya nüfus cüzdanının fotokopisi
 • Lisans ve Yüksek Lisans (Doktora için)transkriptinin fotokopisi
 • Lisans ve Yüksek Lisans (Doktora için) diplomasının fotokopisi
 • İngilizce ve TC uyruklular için akademik yeterlik sınav sonuç belgeleri

 

İngilizce Yeterlik Koşulu

Eğitim dili İngilizce olan Yüksek Lisans Programları ve doktora programları için aday öğrenci geçerli bir İngilizce Yeterlik Belgesine sahip değilse, İngilizce düzeyi LAÜ İngilizce Hazırlı Okulu tarafından yapılan sınavla belirlenir.

Forms