Psikoloji

Psikoloji

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2013-2014 akademik yılında lisans seviyesinde derslerine başlamıştır. Lisans eğitiminin süresi dört yıldır.  Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Psikoloji eğitiminde temel alt dallara ait olan Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Psikolojide Araştırma Yöntemleri gibi derslerle  birlikte ülkemizin koşulları nedeniyle bilinmesi zorunlu olan, Krize Müdahale  ve Psikolojik Travma, Psiko-onkoloji  gibi derslere de yer verilmiştir. Ayrıca klinik psikolojiyi tanıtan ve çağdaş psikoterapi  kuram ve uygulamalarını tanıtmayı hedefleyen dersler ağırlıklı olarak konulmuş olup önümüzdeki dönemlerde diğer alt dallarda da benzer çağdaş gelişmelerin programa yansıtılması hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz üçüncü sınıftan itibaren konulan bölüm ve fakülte seçmeli dersleriyle istedikleri  yönde kendilerini geliştirme olanağı bulabileceklerdir. Son sınıfta hazırlayacakları proje ile de ilgi duydukları alanda daha derinlemesine inceleme ve bilgi edinme olanağı bulacaklar ve bu donanımla ileride yapmak isteyebilecekleri yüksek lisans programlarına da ön hazırlık niteliğinde bir çalışma gerçekleştirmiş olacaklardır.

Psikoloji lisans mezunları sekiz dönemlik eğitimleri sonunda, psikoloji lisans diploması almaya hak kazanırlar. Bölüm mezunlarımızın bilimsel düşünmeyi öğrenmiş, yaratıcı ve sürekli kendilerini geliştirebilen bireyler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Mezunlarımız özel ve kamu kuruluşlarında, yuvalarda, çocuk mahkemelerinde, adli tıpta, ruh sağlığı merkezlerinde, cezaevlerinde, eğitim kurumlarında, huzurevlerinde, hastanelerde çalışabilirler.

Özgörevler

Psikoloji;

B1- mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip,

B2- Psikoloji biliminin temel değerlerini benimseyen,

B3- alanında araştırma yapabilen,

B4- analitik düşünebilen

B5-  eleştirel ve yaratıcı düşünce zeminde irdeleyip ifade edebilen

B6- bilgileri toplum yararına kullanabilen;

B7-  toplumsal ve bireysel farklılıklara duyarlı, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayan;

B8- sorumluluk ve sosyal etik bilincine sahip

B9- bu doğrultuda hayat boyu kendini gerçekleştirmeye çalışan psikologlar yetiştirmektir.

Öğretim Amaçları

ÖA1- Psikolojinin temel kavramlarına, kuramlarına, tarihine hâkim; mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. Psikoloji biliminin temel değerlerini sahiplenir.

ÖA2- Psikoloji alanında araştırma düzeni oluşturabilir, temel araştırma yöntemlerini uygulayıp veri toplayabilir, verileri analiz edebilir, yorumlayabilir ve rapor haline getirebilir.

ÖA3- Psikoloji biliminin diğer disiplinlerle olan ilişkisini bilir ve disiplinler arası çalışabilir.

ÖA4- Psikoloji bilimine ait bilgi ve becerilerini analitik, eleştirel ve yaratıcı bir zeminde irdeleyip ifade edebilir ve toplum yararına kullanabilir.

ÖA5- Kendisinin ve başkalarının duygu, davranış ve bilişsel süreçleri ile ilgili iç görüye sahiptir.

ÖA6- Toplumsal ve bireysel farklılıklara duyarlı, sorumluluk ve sosyal etik bilincine sahip ve bu doğrultuda hayat boyu kendini gerçekleştirmeye açıktır.

ÖA7- Etkili iletişim becerilerine sahiptir, düşüncelerini açık ve düzgün bir biçimde ifade edebilir.

Program Çıktıları

1. Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahiptir.

2. Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mevzuata ve/veya mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgilere sahiptir. Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki etik değerlere bağlı kalarak kullanır; psikologluk mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

3. Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere ve disiplinler arası bakış açılarına olan katkılarının farkındadır.

4. Psikoloji alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak araştırma sorusu üretir; bilimsel problem çözme yaklaşımını kullanır ve elde ettiği sonuçları yorumlar.

5. Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmiştir.

6. Veri toplama, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etme, yorumlama ve rapor etme becerilerine sahiptir.

7. Araştırma sonuçlarını bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde raporlama becerisine sahiptir.

8. İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmiştir.

9. Temel düzeyde gözlem ve görüşme teknikleri bilgisine/becerisine sahiptir.

10. Psikolojik ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgi ve uygulama becerilerine sahiptir.

11. Test, ölçek, envanter gibi araştırma araçlarını geliştirebilir, çalışabilir ve bunları çalışmalarında kullanabilir.

12. Bilgiye erişim ve bilgiyi yayma için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir.

13. Bilgi, beceri ve yetkinliklerini araştırma ve alan projesi hazırlama, yönetme, analiz etme, sonuç çıkarma ve sonuçları uygulamaya koymada kullanabilir.

14. Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyo-ekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışına sahiptir.

15. Çevresel, ekonomik ve sosyal alanda sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibidirler, sürdürülebilirliğin farklı alanlardaki yansımalarını yorumlarlar.

Yönetim

Bölüm Başkanı:

Doç. Dr. Sultan OKUMUŞOĞLU

Sultan Okumuşoğlu

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2721

Faks: +90 392 660 2843

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-Posta: fas@eul.edu.tr

- mersin escort - tiktok volgers kopen - takipcimx 1000 - Goley90 Güncel Giriş - web postegro - web postegro - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - buy instagram followers - buy instagram followers -

boşanma davası

- Antalya private transfer - ip stresser - buy instagram followers - istanbul escort - deneme bonusu - sahabet kayıt - onwin kayıt - IP Stresser - uçak oyunu bahis - porno - purchase followers twitter - yabancı dizi izle - instagram mass report tool - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - instagram takipçi satın al -

afvoer verstopt

- buy starlink - Toscanello limoncello - kick bots viewers - bot viewer - twitch view bot - Postegro