> Akademik > Fakülteler > İletişim Bilimleri Fakültesi > Radyo TV Sinema (Türkçe)

Radyo TV Sinema

Radyo-Tv-Sinema_Radio-Tv-Cinema

2000’li yıllar kitle iletişiminin küresel ölçekte bir toplumsal olgu olarak öneminin giderek arttığı yıllardır. Özellikle görsel ve işitsel iletişim teknolojileri ile bu teknolojilere uygun biçimde oluşturulan içeriğe dayalı medya sektörü, genç, dinamik ve donanımlı iletişimcilere gereksinim duymaktadır. Bölümümüz, radyo, televizyon, sinema ve ilişkili alt-uzmanlık konularında kuram ve uygulama donanımına sahip iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefle öğrencilerimize sunduğumuz lisans programımız, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi destekleyen, araştırıcı ve yenilikçi bir anlayışla şekillenmiş, kuramsal ve uygulamalı çalışmaların uyumuna dayalı disiplinlerarası bir nitelik taşır. Programın eğitim dili, senaryo yazımı, diksiyon gibi doğrudan alana yönelik uzmanlık konularındaki avantajı nedeniyle, Türkçe’dir.

Birinci sınıfta temel olarak sosyal bilimler ve genel iletişim formasyonunu içeren derslerle birlikte alana yönelik giriş derslerine yer verilmektedir. İkinci sınıftan itibaren, kuram içerikli dersler yanında, uzmanlaşmayı hedefleyen derslerin ağırlığı artmaya başlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise uygulama yönelimli (radio ve televizyon programcılığı, kurgu, stüdyo ve canlı yayın gibi) dersler ön plana çıkmakta; bu derslerde öğrencilerin, alanlarında gerek bireysel gerekse ekip çalışması ve iş birliğine dayalı projeler üretmeleri sağlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerimizin iş başvurularına ekleyebilecekleri nitelikte ürünler ortaya koyabilmeleri temel amacımızdır. Akademik kadromuz, kuram ve uygulama konusunda birikimli ve yetkin öğretim üyeleri ile alandan gelen öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

97.4 frekansında yayın yapan LAÜ-FM Stüdyosu, öğrencilerimizin uygulamaları için radyo laboratuarı niteliğindedir. Ayrıca teknolojik olarak oldukça yetkin donanımdaki TV Stüdyosu da uygulamalı dersler kapsamında ve projeler için öğrenci kullanımına açıktır. Bunlar dışında, film gösterim amacıyla kullanılan bir sinema salonumuz da bulunmaktadır. 

Radyo, televizyon ve sinema alanlarının çok yönlü niteliğine de uygun olarak, medya sektörünün çeşitli alanlarında çalışma olanağı bulunmaktadır. Mezunlarımız radyo ve televizyon kurumlarında, ajanslarda ve çeşitli film prodüksiyon şirketlerinde kameraman, montajcı, ışıkçı, sesçi, DJ, VJ, sunucu, muhabir, metin yazarı, editör, senarist, görüntü yönetmeni, vb. olarak iş bulabilirler. Yüksek lisans programımız da akademik kariyer yapmak ve/veya uzmanlığını artırmak isteyen mezunlarımıza yönelik bir diğer seçenek niteliğindedir.

Nitelikli ve yenilikçi eğitim anlayışına önem vermesiyle tanınan bölümümüz, önde gelen radyo, televizyon, sinema bölümlerinden biri olma vizyonunu taşımaktadır.

Bölümümüz, yaratıcılığı ve yenilikleri vurgulayan, kuram ve uygulama birlikteliğini esas alan disiplinler-arası bir yaklaşımla araştırıcı, yaratıcı ve analitik düşünebilen profesyonel iletişimciler yetiştirmeyi misyon edinmektedir.

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2741

Faks: +90 392 660 2743

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi Gemikonağı – Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: communication@eul.edu.tr