Yeni Medya ve İletişim

Yeni Medya ve İletişim Bölümü, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi içerisinde yer almaktadır.

Gelişen teknolojilere bağlı olarak günümüzde gazetecilik ve habercilik anlayışının şekli, hızı ve yönü de değişmiş; konvansiyonel medyadan dijital ortama kayma göstermiştir. Bugün yüksek tirajlı gazeteler bile baskılarını durdurarak yayın hayatlarını internet üzerinden dijital ortamda sürdürme kararı almakta, henüz bu “radikal” kararı alamayanlar ise düşen tirajlarını da göz önünde tutarak baskının yanına muhakkak dijital ortamda yayını da ekleme ihtiyacı duymaktadır.

Uygulamadaki bu kaçınılmaz değişim ve gelişim, bu alana insan gücü katan yüksek öğretim kurumlarını da; doğru bilgi ve eğitim ile destek verme, alanın ihtiyaç duyduğu; bilgiyi doğru alan, işleyen, hızla yayan, meslek etiğine duyarlı uzmanlar yetiştirme sorumluluğuyla katkı koymaya yöneltmiştir.

Yeni Medya ve İletişim bölümümüz bu anlayışla kurulmuş ve müfredatını şekillendirmiş olup dijital teknolojilere uyarlı, yeni medya mecralarına artı değer katabilecek, yeni medya ve gazetecilik dünyasının gerektirdiği bilgilerle donanımlı, sorumluluk sahibi, yaratıcı gazeteciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz, sadece gazetecilik; basılı yayıncılık alanında değil, radyo – televizyon haberciliği alanında da, sosyal medya dahil olmak üzere yeni medya teknolojilerinin etkilerini içeren akademik bir programa sahiptir.

Yeni Medya olarak da adlandırılan Dijital Medya, teknolojik bir gelişme olmanın yanısıra yeni iş imkanları; istihdam olanakları yaratma anlamında da önemli bir dönüşüme imkan tanımıştır. İnternet gazeteciliği ile; yazılı basının internete taşınmasının yanısıra, blog oluştuma ve blog yazarlığı, internet reklamcılığı, dijital pazarlama, dijital tanıtım, dijital tasarım gibi tümüyle internet temelli ve çoklu ortam yönelimli iş anlayışlarının ve pratiğinin oluşup yaygınlaşması sağlanmıştır. Bu kapsamda mezunlarımız için yeni istihdam olanakları çıkmıştır.
Bölüm mezunlarımız, basılı yayıncılık, radyo – televizyon ve ilişkili medya sektörlerinde çalışabilecekleri gibi, sektörün giderek daha fazla talep ettiği internet gazeteciliği, sosyal medya uzmanlığı, dijital içerik üretimi, dijital proje koordinasyonu ve yönetimi, yeni medyada yayın ve faaliyet/etkinlik planlama ve koordinasyonu, blog yazar ve yöneticiliği, dijital tanıtım – reklam gibi yeni iş alanlarında çalışabileceklerdir.

Ayrıca, önümüzdeki yıllarda, medyadaki dönüşümlerin başka meslek kategorileri de yaratacağını öngörerek Yeni Medya ve İletişim bölümümüzün farklı istihdam olanaklarına yanıt verebileceğini de belirtmek mümkündür.

Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır.

Program Çıktıları

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Programı öğrencileri, programı bitirdiklerinde;

 1. Çevrimiçi gazetecilik ve iletişim alanıyla ilgili teorik ve pratik bilgilere dayalı kavramları edinir ve tanımlar.
 2. İletişim biliminin temel kavramlarını kullanarak farklı kültürlerle iletişim kurmayı öğrenir.
 3. Medyanın endüstrileşmesini, haberleri ve haber üretim süreci tanımlarını öğrenir
 4. Çevrimiçi gazetecilik ve iletişim alanına özgü fikirleri, konuları ve sorunları tartışır.
 5. Yeni medyanın temel ilkelerini ve işleyişini öğrenir.
 6. Medya kuruluşlarının özelliklerini, işlevlerini ve sahiplik yapılarını açıklar.
 7. Güncel olayları tarih, sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarıyla ilişkilendirmeyi öğrenir ve disiplinler arası bir yaklaşımla olayları toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel dönüşüm boyutlarında inceler.
 8. İnternet haberciliği ve iletişim alanı için gerekli teknik donanımları kullanabilir.
 9. Alanındaki güncel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirir.
 10. Haber toplama ve haber yazma konusunda gerekli deneyimi kazanır.
 11. Mesleki etik ile, ayrımcı ifade ve sözlerden arınmış haber dili kullanabilme yetisi kazanır.
 12. Kitle iletişim araçlarından gelen bilgileri eleştirel bir şekilde analiz ederek yetkin bir medya okur yazarı olma becerisi kazanır.
 13. Basılı ve internet tabanlı (dijital/çevrimiçi) gazete ve multimedya ürünlerini yaratıcı bir şekilde tasarlar.
 14. İletişim ve yeni medya alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 15. Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek terminolojiyi takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce konuşabilme becerisine sahip olur.
 16. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 17. Medya profesyonellerinin uyması gereken etik ve temel iletişim kanunları hakkında bilgi sahibi olur ve bunları mesleki uygulamalarla bütünleştirme bilincini kazanır.
 18. Hem bireysel hem de ekip lideri olarak sorumluluk alan bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek performanslarını geliştirir, yaratıcılıklarını ve güçlü yanlarını kullanarak işleri planlamayı ve yönetmeyi öğrenir.
 19. Yeni medya alanında çalışma koşullarını ve meslek örgütlerini bilir.
 20. İletişim ve gazetecilik ile ilgili konu ve sorular üzerine yaratıcı bir şekilde düşünür; nicel ve nitel veriler aracılığı ile ilgili kişi, kurum ya da kuruluşları sözlü ve yazılı olarak bilgilendirir.
 21. İletişim alanı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliğini bilir.
 22. Sürekli gelişim gösteren dijital dünyada toplum bilinci yüksek, çevreci ve sürdürülebilir ilkelere göre hareket eder.
 23.  İletişimde kültürün, kültürlerarası boyutların ve kültürlerarası farklılıkların önemini bilerek, bu farkındalıkla hareket eder.
 24. Kurum ve kuruluşların iletişim çalışmalarını yeni medya araçlarını kullanarak yürütür.

Yönetim

Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Elif Asude TUNCA

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2741

Faks: +90 392 660 2743

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: communication@eul.edu.tr

- - mersin escort - tiktok volgers kopen - Smok - instagram takipçi satın al - betrupi giriş - Goley90 Güncel Giriş - web postegro - web postegro - Vozol - Postegro - instagram beğeni hilesi - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - buy instagram followers - buy instagram followers -

boşanma davası

- Antalya Airport Transfer - Antalya private transfer - ip stresser - buy instagram followers - istanbul escort - gebze escort