> Akademik > Fakülteler > Mühendislik Fakültesi > Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının temel amacı öğrencilere bilgisayar yazılımı ve donanımı ile bilgisayar uygulamaları alanlarında dengeli temel bilgileri vermektir. Dört yıllık lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, temel bilgiler yanında analiz edebilme, günümüzün modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir şekilde tasarlayabilme, gerçekleştirebilme, yönetebilme ve iyileştirebilme; takım çalışması yapabilme ve liderlik özelliklerine sahip olarak yetiştirilmektedirler. Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Bölümümüz ilk yıllarda öğrencilerimize bölümle ilgili temel bilgileri içeren (Matematik, Fizik) derslerin yanı sıra, uzmanlık alanlarına uygun teknik seçmeli dersler de sunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ögrencileri istedikleri taktirde seçmeli derslerini grafik, yapay zeka, web teknolojileri,data güvenliği, çeşitli programlama dilleri gibi konularda veya okulumuzun Yazılım Mühendisliği Bölümünden destek dersler alabilirler. Okuldaki tüm teknik dersler uygulamalı olup, verilen projeler içerik ve kullanılması gereken teknikler açısından güncelliğini korumaktadır. Öğrenciler, her öğrenciye bir bilgisayar düşecek sekilde en son teknolojik yazılım ve donanımlara sahip labaratuvarlarda yazılım ve devre analizi yapmaktadırlar. Ayrıca okul kütüphanemizin sağladığı olanaklar sayesinde birçok dijital kaynağa ulaşabilmekte ve  araştırmalarını geliştirebilmektedirler.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler; Sistem Analisti, Yazılım Geliştirici, Sistem Programcısı, Test/Kalite Mühendisi, Veritabanı Yöneticisi, Bilgisayar Sistem Mühendisi, Oyun Programcısı olarak birçok alanda görev yapabilmektedirler. Günümüzde bilişim teknolojileri eğitimden sağlığa, hizmetden savunma sanayiye her alanda etkin olarak kullanılmaya başlandığından, bilgisayar mühendisleri de tüm bu alanlarda iş yapan kurumlarda mesleklerini icra edebilmektedirler. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler herhangi bir ülkede hizmet sunabilecek ve  istedikleri taktirde yüksek lisansa devam edebilecek eğitim ve donanıma sahiptirler.

Vizyon

Modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir şekilde tasarlayabilecek, yönetebilecek, etik ve sosyal olarak bilinçli mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası alanda bilişim sektörüne teknolojik alanda yön verebilen bir eğitim kurumu olarak tanınmak temel hedefimizdir.

Misyon

Öğrencilere mühendislik alanında gereken donanım ve yetkinliklerin sağlandığı, kuramsal bilginin varolan ve yeni teknolojilere uygulanabilme yollarının gösterildiği, teknolojik problemlere farklı açılardan çözüm getirirken toplumsal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, etik değerlere de önem veren, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi mühendislerin yetişmesi için gerekli öğrenim ve araştırma ortamını sağlamaktır.

Eğitim Amaçları

LAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin aşağıdaki niteliklere sahip olmaları beklenir:

EA1: Yazılım ve donanım alanlarında, sektörün ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlarda kariyer yapabilen Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek,

EA2: Ulusal ve uluslararası düzeydeki  üniversitelerde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilen Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek,

EA3: Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri  alanlarında girişimci ve lider pozisyonlara (proje kordinatörü, ekip lideri, yönetici veya direktör) ulaşan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek,

EA4: Bireysel ve takım çalışmasına yatkın birer mühendis olarak,  farklı sektörlerin projelerinde görev alabilecek mezunlar yetiştirmek.

Program Çıktıları

PÇ1: Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri farklı mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanabilme becerisi.

PÇ2: Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlayabilme, veri toplayabilme, çözüm için tasarım yapabilme, uygulamaya geçirme, sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisi.

PÇ3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimleri  karşılayacak şekilde modern teknik araç ve yöntemleri kullanarak, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisi.

PÇ4: Bilim ve teknoloji konularındaki gelişmeleri takip etme gerekliliği bilinci ile modern ve teknik araçlar geliştirebilme, yeni yöntemleri araştırıp uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile kendini sürekli geliştirebilme becerisi.

PÇ5: Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurma becersine sahip olabilme becerisi.

PÇ6: Mesleki ve  etik sorumluluk bilinci ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda  farkındalık.

PÇ7: Aynı disiplinden ve/veya diğer disiplinlerden oluşan araştırma ve geliştirme çalışmalarında bireysel ve/veya bir grubun üyesi olarak çalışabilme.

PÇ8: Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi sahibi olma, girişimcilik,  yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.

PÇ9: Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olabilme.

Müfredat

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2501

Faks: +90 392 660 2503

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: engineering@eul.edu.tr

mudek-eur-ace