İnşaat Mühendisliği

İnsaat Mühendisligi

İnşaat Mühendisliği Bölümünün misyonu kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, çağın gereklerine uygun, çok iyi derecede İngilizce bilen ve kullanabilen, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip, yaratıcı çözümler üreten, üstün nitelikli inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Programının amacı öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, sorgulayıcı, girişimci, etkili bir şekilde ekip çalışması yürütebilen, sürekli öğrenmeye, kendini geliştirmeye ve yeniliğe açık, uzmanlığını ulusal ve uluslararası platformlarda uygulayabilecek kapasitede, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektir.

Program İngilizce Eğitim vermektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümünde Yapı, Yapı Malzemeleri, Geoteknik, Yapım Yönetimi, Hidrolik ve Ulaştırma ana bilim dallarında uzman öğretim üyelerinden oluşan bir kadro ile eğitim verilmektedir.

Birinci sınıfta öğrenciler mühendislik için gerekli temel bilgileri elde edecekleri matematik, fizik, kimya, mühendislik çizimi, bilgisayarın temelleri ve mesleğe giriş derslerini alırlar. İkinci sene temel mühendislik becerileri geliştirilir ve inşaat mühendisliğinin temel dersleri verilir. Bunun yanında istatistik ve teknik dışı seçmeli derslerde sosyal konular üzerine bilgi edinilir. İnşaat Mühendisliği öğrencileri, ikinci senelerinin sonunda yaz stajı yaparlar. Öğrencilere üçüncü sene, yapı statiği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, hidromekanik, ulaştırma, temel inşaati gibi zorunlu dersleri verilir. Ögrencilere ayrıca çeşitli uzmanlık alanlarında detaylı teknik seçmeli dersler alması ve inşaat mühendisliği laboratuvarlarını etkin bir şekilde kullanma olanağı sağlanır. Son sınıfta öğrenciler, gelişmiş tasarım dersleri, ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler ve seçtikleri bir konuda bitirme projesi alarak kendilerini geleceğe hazırlamalarına olanak verilir.

İnşaat Mühendisliği programından mezun olabilmek için öğrenciler dört yıllık eğitim planında yer alan 46 ders karşılığı146 kredi ve 2 adet yaz stajını başarı ile tamamlamak zorundadırlar.

İnşaat Mühendisliği Bölümü müfredatı gerek teorik gerekse de pratik becerilerin uygulanması gereken bir bölüm olduğundan, laboratuvar altyapısının günümüz koşullarına uygun olarak geliştirilmesi bölümümüz öğrencilerinin en önemli avantajları arasındadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Topoğrafya, Malzeme, Zemin Mekaniği ve Hidrolik Laboratuvarlarından, ayrıca Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar ve Bilgisayar Destekli Çizim laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar. Modern cihazlarla donatılmış bu laboratuvarlarda deney ve uygulama olanakları sağlanmaktadır.

İnşaat Mühendisleri inşaat sektörünün birçok değişik alanında çalışabilirler.  Ticari ve konut projelerinin inşaatı, endüstriyel projelerin inşaatı, yol projeleri inşaatı, havalimanı, tünel, baraj, köprü, su temini ve atık su sistemleri tasarımını yaparlar ve yönetebilirler.

Vizyon

Ülkemiz ve insanlık yararına bilimi ve teknolojiyi kullanabilen, değişen dünya standartlarına ve yeniliklere uyum sağlayabilen, düşünebilen, sorgulayabilen, araştırabilen, yöneticilik vasıflarına sahip ve uluslararası arenada yarışabilecek nitelikte İnşaat Mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Misyon

Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, çağın gereklerine uygun, kendi kendine öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip, yaratıcı çözümler üretebilen, üstün nitelikli İnşaat Mühendisleri yetiştirmektir.

Eğitim Amaçları

Programın Eğitim Amaçları doğrultusunda mezunlarımızın

EA1: Yerel, ulusal, uluslararası firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev alarak saha mühendisliği, şantiye şefliği vb. pozisyonlarda çalışabilen, ya da kendi şirketini kurarak denetçilik, danışmanlık veya yöneticilik yapabilen,

EA2: İnşaat Mühendisliği alanlarından (yapı, yapı malzemesi, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik) en az birinde; modelleme bilgisi, tasarım yeteneği ve uygulama becerisi ile problemlere pratik çözümler üretebilen,

EA3: Yaşam boyu öğrenimi ilke edinmiş, mühendislik bilgilerini güncel tutabilen, kendini sürekli geliştiren,

EA4: Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge’ye katkı koyabilmek için Lisansüstü çalışma yapabilecek,

İnşaat Mühendisi olmaları beklenir.

Program Çıktıları

i. Matematik, fen bilimleri ve inşaat mğhendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

ii. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

iii. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

iv. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

v. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya inşaat mühendisliği alanına özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ix. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

x. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

xi. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Yönetim

Bölüm Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Şevket BOSTANCI

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2501

Faks: +90 392 660 2503

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: engineering@eul.edu.tr

mudek-eur-ace

- mersin escort - tiktok volgers kopen - instagram takipçi satın al - betrupi giriş - Goley90 Güncel Giriş - web postegro - web postegro - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - buy instagram followers - buy instagram followers -

boşanma davası

- Antalya private transfer - ip stresser - buy instagram followers - istanbul escort - deneme bonusu - sahabet kayıt - onwin kayıt - IP Stresser - uçak oyunu bahis - porno - purchase followers twitter - yabancı dizi izle - instagram mass report tool - Mersin evden eve nakliyat - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - instagram takipçi satın al