Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının temel amacı öğrencilere bilgisayar yazılımı ve donanımı ile bilgisayar uygulamaları alanlarında dengeli temel bilgileri vermektir. Dört yıllık lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, temel bilgiler yanında analiz edebilme, günümüzün modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir şekilde tasarlayabilme, gerçekleştirebilme, yönetebilme ve iyileştirebilme; takım çalışması yapabilme ve liderlik özelliklerine sahip olarak yetiştirilmektedirler. Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Bölümümüz ilk yıllarda öğrencilerimize bölümle ilgili temel bilgileri içeren (Matematik, Fizik) derslerin yanı sıra, uzmanlık alanlarına uygun teknik seçmeli dersler de sunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ögrencileri istedikleri taktirde seçmeli derslerini grafik, yapay zeka, web teknolojileri,data güvenliği, çeşitli programlama dilleri gibi konularda veya okulumuzun Yazılım Mühendisliği Bölümünden destek dersler alabilirler. Okuldaki tüm teknik dersler uygulamalı olup, verilen projeler içerik ve kullanılması gereken teknikler açısından güncelliğini korumaktadır. Öğrenciler, her öğrenciye bir bilgisayar düşecek sekilde en son teknolojik yazılım ve donanımlara sahip labaratuvarlarda yazılım ve devre analizi yapmaktadırlar. Ayrıca okul kütüphanemizin sağladığı olanaklar sayesinde birçok dijital kaynağa ulaşabilmekte ve  araştırmalarını geliştirebilmektedirler.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler; Sistem Analisti, Yazılım Geliştirici, Sistem Programcısı, Test/Kalite Mühendisi, Veritabanı Yöneticisi, Bilgisayar Sistem Mühendisi, Oyun Programcısı olarak birçok alanda görev yapabilmektedirler. Günümüzde bilişim teknolojileri eğitimden sağlığa, hizmetden savunma sanayiye her alanda etkin olarak kullanılmaya başlandığından, bilgisayar mühendisleri de tüm bu alanlarda iş yapan kurumlarda mesleklerini icra edebilmektedirler. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler herhangi bir ülkede hizmet sunabilecek ve  istedikleri taktirde yüksek lisansa devam edebilecek eğitim ve donanıma sahiptirler.

Vizyon

Modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir şekilde tasarlayabilecek, yönetebilecek, etik ve sosyal olarak bilinçli mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası alanda bilişim sektörüne teknolojik alanda yön verebilen bir eğitim kurumu olarak tanınmak temel hedefimizdir.

Misyon

Öğrencilere mühendislik alanında gereken donanım ve yetkinliklerin sağlandığı, kuramsal bilginin varolan ve yeni teknolojilere uygulanabilme yollarının gösterildiği, teknolojik problemlere farklı açılardan çözüm getirirken toplumsal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, etik değerlere de önem veren, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi mühendislerin yetişmesi için gerekli öğrenim ve araştırma ortamını sağlamaktır.

Eğitim Amaçları

LAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin aşağıdaki niteliklere sahip olmaları beklenir:

EA1: Yazılım ve donanım alanlarında, sektörün ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlarda kariyer yapabilen Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek,

EA2: Bilgisayar Mühendisliği alanında mesleki gelişimlerine devam eden ve iş pozisyonlarında ilerleme sağlayan mezunlar yetiştirmek,

EA3: Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri  alanlarında girişimci ve lider pozisyonlara (proje kordinatörü, ekip lideri, yönetici veya direktör) ulaşan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek,

EA4: Bireysel ve takım çalışmasına yatkın birer mühendis olarak,  farklı sektörlerin projelerinde görev alabilecek mezunlar yetiştirmek.

Program Çıktıları

i. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

ii. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

iii. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

iv. Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

v. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği alanına özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ix. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

x. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

xi. Bilgisayar Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Yönetim

Bölüm Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Zafer ERENEL

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2501

Faks: +90 392 660 2503

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: engineering@eul.edu.tr

mudek-eur-ace