Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

elektronik-haberlesme-muhendisligi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün misyonu, öğrencilerine elektronik, iletişim ve bilgisayar ağları alanlarında gerek akademik gerek endüstriyel alanlarda ilerleyebilmeleri ve etkin olabilmeleri için gereken teorik ve pratik temeli sağlamaktır. Ayrıca program mezunlarının girişimci, yaratıcı ve yeteneklerini kariyeri doğrultusunda kullanabilen bireyler olmaları beklenir. İlk 4 dönemde mühendislik ortak dersleri ve genel Elektrik ve Elektronik derslerini alan öğrenciler, 5. Dönemde diğer bölümlerden farklı olarak iletişim ve elektronik ağırlıklı dersler almaya başlamaktadır. Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır.

Teorik alt yapının yanı sıra öğrenciler laboratuvar olanaklarından faydalanabilmekte ve uygulamalı eğitim alma olanağı bulmaktadırlar. Öğrenciler Fizik Laboratuvarı,  Genel Bilgisayar Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Sayısal Elektronik Laboratuvarı,  Mikroişlemci Laboratuvarı,  Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı ve Bilgisayar Ağları Laboratuvarlarında uygulamalı eğitim almaktadırlar.

Toplam 8 teknik ve 2 serbest seçmeli ders hakkı olan öğrenciler, iletişim, elektronik ve bilgisayar ağları, bilgisayar mimarisi veya yazılım mühendisliği hakkında dersler alabilmektedir. Öğrencilerimize bu sayede elektronik, kontrol, bilgisayar donanımı ve iletişim sistemi gibi alanlarda uzmanlık kazanabilme imkanı sunulmaktadır.

Serbest seçmeli derslerini genellikle sosyal alanlarda veya ekonomi, işletme dallarında alabilme imkanı olan öğrencilerimiz, bu haklarını tercihleri doğrultusunda yabancı dil dersleri alarak kullanabilmektedirler.

7. ve 8. dönemlerde öğrencilerimiz ‘Mezuniyet projesi’ adı altında, tasarım döngüsünün her adımını görme şansı yakalamaktadırlar. 7. dönemde araştırma , fizibilite ve tasarım basamakları olarak başlayan mezuniyet projesi süreci, 8. dönemde fabrikasyon, test, raporlama olarak devam etmekte, dönem sonunda ise gösterim ve sözlü sunum ile bitmektedir. Öğrencilerimiz üniversitede devam eden araştırma projelerinde veya çeşitli mühendislik yarışmalarına katılmaya teşvik edilirler. Öğrencilere kendilerini bağımsız olarak geliştirebilme imkanı sunduğu için bu tür çalışmalar bölüm tarafından önemsenmektedir.

7. ve 8. dönem alınan etik, ekonomi, işletme ve girişimcilik dersleri sayesinde mezun olmadan hemen önce, çalışma ortamında gerekli olacak olan konularda öğrencilerimiz hakimiyet kazanıyor, bu sayede kendine güven, etik değerlerde farkındalık ve işletme bilgilerine sahip oluyorlar.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programını başarılı olarak bitiren öğrencilerin

 • Sağlam teorik altyapı, pratik bilgi ve tecrübe sahibi olması
 • Verilen sürede proje tamamlayabilmesi
 • Problem çözme ve analitik yetenek sahibi olması
 • Girişimci ve kendine güvenen bireyler olması
 • Kendisini güncelleyebilen ve yeniliğe açık bireyler olması beklenir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünü bitiren öğrenciler

 • Karmaşık problemleri basit, çözülebilir kısımlara ayırabilmelidir.
 • Matematik, Fizik ve temel mühendislik bilgilerini problem çözmede kullanabilmelidir.
 • Mühendislik problemlerinde sorunları tanımlayabilmeli ve çözüm üretebilmelidir.
 • Kendi dallarında bir teoriyi kanıtlamak için deney tasarlayıp uygulayabilmelidir.
 • Deney sonuçlarını analitik ve kritik bir şekilde sorgulayıp yorumlayabilmelidir.
 • Aldığı elektronik ve / veya iletişim projesini zamanında, şartnamelerine uygun bir şekilde tamamlayıp geri verebilmelidir.
 • Takım içerisinde uyumlu bir şekilde çalışabilmenin yanısıra kendi kendini motive edebilmelidir.
 • Kendine özgü yenilikçi tasarımlar üretebilmelidir.
 • İşgüvenliği, etik konular ve çevresel konularda bilinçli olmalıdır.
 • Girişimci, kendine güvenen ve güncel kimseler olmalıdır.
 • Mühendisliğin yanı sıra diğer bazı alanlarda da bilgi sahibi olmalı, sosyal aktivitelerde rol alabilmelidir.

Program Çıktıları

i. Matematik, fen bilimleri ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

ii. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

iii. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

iv. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

v. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanına özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

vii. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ix. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

x. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

xi. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Yönetim

Bölüm Başkanı:

Doç. Dr. Yönal KIRSAL

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2501

Faks: +90 392 660 2503

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: engineering@eul.edu.tr

ASsIN

- mersin escort - tiktok volgers kopen - instagram takipçi satın al - betrupi giriş - Goley90 Güncel Giriş - web postegro - web postegro - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - buy instagram followers - buy instagram followers -

boşanma davası

- Antalya private transfer - ip stresser - buy instagram followers - istanbul escort - deneme bonusu - sahabet kayıt - onwin kayıt - IP Stresser - - uçak oyunu bahis - porno - purchase followers twitter