> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

DOKTORA_bilgisayar-muhendisligi_PHD-comp-Engineering

Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı; Bilgisayar, Yazılım, Elektronik Mühendisliği lisans programlarından herhangi birinden mezun olan öğrencilerin başvurabileceği bir lisansüstü programdır. Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programının genel amacı;  öğrencilerine bilgisayar mühendisliği alanındaki temel konularda ileri bir eğitimin yanında belirli alan ya da alanlarda da derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamayı ve öğrencinin belirli bir alanda orjinal bir araştırma yapmasını hedeflemektedir. Bu ana amacın yanısıra, bilgisayar mühendisliği alanında, özellikle Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinin en önemli ihtiyacı olan akademisyenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Uluslararası işbirliklerini yürütecek, konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve ARGE projelerini yönlendirebilecek yüksek lisans ve doktoralı araştırmacılara büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Bu program bu özelliklere sahip araştırmacıların yetişmesine yardımcı olacaktır.Özellikle Bilgisayar Mühendisliği alanında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunamamaktadır. Yurt dışında veya yurt içinde yetişen yüksek lisans ve doktora mezunlarının büyük bir kısmı, özel sektör veya yurt dışındaki, daha cazip imkânlar sunan üniversite veya araştırma kuruluşlarını tercih etmektedir. Bu nedenle bu program bilgisayar alanındaki öğretim üyesi sayısının artırılmasına katkı sağlayacak ve mezunlarına akademik kurumlarda iş imkânı sağlayacaktır.  Programın eğitim dili İngilizcedir.