> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

bilgisayar-muhendisligi-phd

Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı; Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerin başvurabileceği bir lisansüstü programdır. Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programının genel amacı;  öğrencilerine bilgisayar mühendisliği alanındaki temel konularda ileri bir eğitimin yanında belirli alan ya da alanlarda da derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamayı ve öğrencinin belirli bir alanda orjinal bir araştırma yapmasını hedeflemektedir. Bu ana amacın yanısıra, bilgisayar mühendisliği alanında, özellikle Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinin en önemli ihtiyacı olan akademisyenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Uluslararası işbirliklerini yürütecek, konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve ARGE projelerini yönlendirebilecek yüksek lisans ve doktoralı araştırmacılara büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Bu program bu özelliklere sahip araştırmacıların yetişmesine yardımcı olacaktır.

Önerilen program birçok bilim dalını kapsamaktadır ve ilgili öğretim üyeleri danışmanlığında tez çalışmaları yapılmaktadır. Bilim dalları: Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılım, algoritmalar, bilgisayar ağları, imge işleme, yapay zeka, veritabanları ve insan-bilgisayar etkileşimi olarak sırlanabilinir.

Doktora derecesine hak kazanabilmek için en az 21 kredi saatlik 7 ders ile kredisiz seminer dersi alınması ve doktora tezi hazırlanması gerekmektedir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.