Özel Eğitim Öğretmenliği Doktora Programı

ozel-egitim-ogretmenligi-phd

Programın amacı Özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanında uzman öğretmen yetiştirmek, gelişimsel yetersizliği olan bireyler ve bu bireylerin eğitimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, bilimsel dayanaklı eğitim stratejileri geliştirmek, nitelikli personel yetiştirmek ve bu üretim ve hizmetlerin kullanımını evrensel olarak yaygınlaştırmaktır.

Program Öğrencileri şu yeterliliklere sahip olacaktır: Alanındaki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirmek. Çeşitli disiplinler, eğitim alanı ve alt alanları arasındaki ilişkileri kurmak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir araştırmayı, tasarlamak ve gerçekleştirmek. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunmak.

Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.  Doktora programının eğitim dili Türkçedir.