Çevre Bilimleri Doktora Programı

cevre-bilimleri-phd

Çevre Bilimleri Doktora Programının amacı yenilikci fikirleri ve yöntemleri kendi alanlarındaki konularda toplumsal sağlık ve etik kurallarını da gözeterek, bilimsel çalışmalarla yapmış oldukları etkinlik ve araştırmaları her türlü ulusal ve uluslararası alanlarda duyurmaları hedeflenmektedir. Ayrıca dokrora öğrencisinin, çevre ve çervreyi etkileyen konular ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmesi beklenmektedir. Bunun yanında doktora eğitimi sırasında, özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tanımlar,tasarlar, uygular, sonuçlandırır ve bu süreci yönetir.

Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.

Doktora programının eğitim dili İngilizcedir