Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

fizyoterapi-rehabilitasyon

Dünya çapında son yıllarda, temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi almış fizyoterapistlerin yanında, spesifik alanlarda özelleşmiş uzmanlara ve bilim insanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora programı, meslekte dünya ölçeğinde bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili bir çok farklı alanlarda sorular üretebilen, bu alanlardaki olaylar ve olayların oluş biçimleri konusunda meraklı, varsayımlarda bulunabilen, sonuçlara ulaşabilen ve olaylar arasındaki tutarlılık ve tutarsızlıkları değerlendirebilen, özgün araştırmalar yapabilen ve yürütebilen mezunlar verilmesi hedeflenmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programından mezun olan araştırmacılar, ileri düzeyde araştırma nosyonuna sahiptir, bilimsel açıdan farklı alanlara ilgilidir,  yeni yöntem ve uygulamalara karşı geniş ve derin bir bakış açısına sahiptir. Doktora eğitimi sırasında edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslararası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilecek niteliktedir.

Bu programı tamamlayan mezunlar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin “doktora” derecesi alarak mezun olmaktadırlar.

Doktora programı yedi ders ve bir semineri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, tezden oluşmaktadır.

Doktora programının öğretim dili İngilizce’dir