Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

uluslararasi-iliskiler-phd

Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Programı, uluslararası ilişkiler alanında akademik kariyer yapmayı veya belirli bir alanda derinleşmeyi isteyen öğrencilere kapsamlı ve bilimsel bir donanım kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece öğrencilerin araştırma becerilerinin geliştirilmesi; küresel sistemde tanık olunan siyasal, toplumsal ve kültürel dönüşümleri teorik, analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme yetkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Program, öğrencilerin, hazırlayacakları özgün bir doktora tezi aracılığıyla, alana bilimsel katkı becerilerini artırmayı da hedeflemektedir. Doktora program dört bölümden oluşmaktadır. Farklı kuramsal, tematik ve coğrafi bölgeleri kapsayan derslerin sunulduğu ders dönemi, doktora tezine hazırlık olarak da kabul edilen seminer raporu ve jüri önünde sunulması, yeterlilik sınavı ve tez yazımı ile tez savunması. Dersleri takip eden üç dönem, atanacak bir tez danışmanının gözetiminde yürütülmektedir.

Uluslararası İlişkiler doktora programını tamamlayan öğrencilerin, çoğunlukla, akademik kariyerlerini ve gelişimlerini üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde devam ettirmeleri beklenmektedir. Bunun yanında mezun öğrencilerin farklı uluslararası kuruluşlar ve çok-uluslu şirketlerde,  dış işleri bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklarda, basın kuruluşlarında ve özel sektör ile sivil toplum örgütlerinde de istihdam olasılıkları bulunmaktadır.

Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.  Doktora programının eğitim dili İngilizcedir.