İnşaat Mühendisliği Doktora Programı

insaat-muhendisligi-phd

İnşaat Mühendisliği Doktora Programının amacı öğrencilere bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel konuları derin ve geniş bir bakış açısı ile kavrayabilme kapasitesine sahip, verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek ulusal ve uluslararası alanlarda etkin bir şekilde yaptığı özgün çalışmayı duyurabilmesine olanak sağlaması hedeflemektedir. Ayrıca doktora programı süresince öğrencilerden, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme becerisi kazanması beklenir. Doktora programındaki adaylardan bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapması beklenir.

Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.  Doktora programının eğitim dili İngilizcedir.