> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > İletişim Bilimleri Doktora Programları

İletişim Bilimleri Doktora Programı

iletisim-doktora

İletişim Bilimleri Doktora Programı disiplinlerarasılığının sosyal bilimler için vazgeçilmez olduğu savından hareketle; medya ve iletişimin günümüz koşullarında en önemli, etkin üretim ve tüketim alanlarından biri olduğu gerçeğiyle iletişim bilimlerinin temas ettiği sözlü, yazılı ve görsel çalışmaları kucaklamaktadır.

İletişim Bilimleri Doktora Programı, disiplinlerarası yapısını geniş bir ders yelpazesinde biçimlendirmiştir. Program, İletişim kuramlarına ilişkin zorunlu dersler ile Radyo Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarımı ve Gazetecilik bölümleri içindeki farklı uzmanlık alanlarına odaklanan seçmeli derslerle sürdürülmektedir. Doktora öğrencilerinin özellikle tez çalışmalarında farklı bilim dallarına ilişkin ihtiyaç duydukları kuramsal destek, diğer bilim dallarında sunulan seçmeli derslerle sağlanmaktadır. Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.

Programın eğitim dili Türkçedir.