> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > İşletme Doktora Programı

İşletme Doktora Programı

isletme-phd

İşletme Bölümü, işleyişi ve ilişkileri ile gelişen ve değişen dünyada, çağdaş dünyanın gereksinimlerine karşılık verebilecek bir oluşum içerisindedir. Günümüz dünyasında; bütüncül düşünebilme ve insan ilişkileri kurabilme nitelikleri gelişmiş, girişimci, yaratıcı, yenilikçi yöneticilerin yönetiminde bulunan, nitelikli (doğru işi tanımlayabilen, tanımladığı işlerin doğru yapılmasını sağlayan ve/veya doğru yapabilen) insanlardan oluşan örgütlerin etkin olacağı; böylesi örgütlere sahip olan ülkelerin de çağdaş dünyada etken olacağı düşüncesini temel hareket noktası alan İşletme Bölümü;

  • Uzman, dinamik, kendilerini sürekli geliştirme ve yenileme arayışında olan, paylaşımcı ve öğrencileriyle işbirliğine yatkın, ülkesi, kurumu ve öğrencileri ile bütünleşmiş öğretim elemanları,
  • Öğrenirken üretmeyi ve üretirken öğrenmeyi hedefleyen; kendilerini 21. yüzyıla yön verecek şekilde hazırlayan, gelecek yaşamın kendileri ve kendi çabaları tarafından biçimleneceğinin farkında olan, akademik çalışmalarda; birbirleriyle ve mezunlarla, diğer sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesinde etken rol yüklenen öğrencileri,
  • Değişime açık ve esnek, sürekli kendini yenileyebilecek ve geliştirebilecek bir düzenleme ve içerikle hazırlanan eğitim-öğretim programı

aracılığı ile bu düşüncenin gerekliliklerini yerine getirmeyi kendisine görev olarak üstlenmiştir. Bu bağlamda 1996–1997 Akademik yılından itibaren yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, genişleyen akademik kadrosuyla doktora düzeyinde de eğitimini sürdürebilmesi amaçlanmaktadır.

Doktora Programında eğitim dili Türkçe ve İngilizce olmaktadır.