> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Mimarlık Doktora Programı

Mimarlık Doktora Programı

mimarlik-phd

Programın amacı farklı kültürlerden gelen mimarlara, değişen dünyanın sorunlarını çözecek ileri bilgiler kazandırmak ve araştırma yöntemlerini öğretmektir.

Program saygın doktora programlarından biri olmayı; araştırma yoluyla yeni kuramlar, uygulamalar ve teknolojiler geliştirmeyi; evrensel bilim ölçütlerine dayalı araştırmalar yapmayı; uluslararası ortak araştırma projeleri yapmayı; gerek yerel gerekse dünya sorunlarına çözüm bulacak bilgiyi üretmeyi  amaçlar.

Programı tamamlayanlar uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayın yapma becerisi de kazanırlar.  Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.

Programın eğitim dili İngilizcedir.