> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Mimarlık Doktora Programı

Mimarlık Doktora Programı

DOKTORA_MIMARLIK_PHD-ARCHITECUTR

Programın amacı farklı kültürlerden gelen mimarlara, değişen dünyanın sorunlarını çözecek ileri bilgiler kazandırmak ve araştırma yöntemlerini öğretmektir.  Programın eğitim dili İngilizcedir.

Program saygın doktora programlarından biri olmayı; araştırma yoluyla yeni kuramlar, uygulamalar ve teknolojiler geliştirmeyi; evrensel bilim ölçütlerine dayalı araştırmalar yapmayı; uluslararası ortak araştırma projeleri yapmayı; gerek yerel gerekse dünya sorunlarına çözüm bulacak bilgiyi üretmeyi  amaçlar.

Programı tamamlayanlar uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayın yapma becerisi de kazanırlar.

Doktora programına yüksek lisans ve eşdeğeri derecesine sahip olan adaylar başvurabilir. Doğrudan doktora programına başvuracak öğrenciler geçerli bir lisans diplomasına sahip olmalıdır. Türkiye’den gelen adayların, ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavına katılmaları ve bu sınavda Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puan türlerinden en az 55 puan (lisans diploması ile başvuranlar en az 70 puan) almaları gereklidir. Mimarlık alanında gerekli altyapıya sahip olmayan  adaylara eksikliklerini giderebilmek için değerlendirme jurisinin takdir edeceği  4 dersi geçmemek üzere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Öğrencinin normal doktora programına devam edebilmesi için bilimsel hazırlık programında verilen derslerden başarılı olması şarttır.

Doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.