> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Sağlık Yönetimi Doktora Programı

Sağlık Yönetimi Doktora Programı

saglik-yonetimi-phd

Globalleşen dünya ile birlikte teknolojide sağlanan gelişmeler sağlık hizmetlerinin yönetiminde, alanda iyi eğitim almış, nitelikli sağlık yöneticilerine duyulan önemi daha da artırımıştır. Globalleşmenin bir sonucu olarak hastalar sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını gerek yerel hizmet sunuculardan, gerekse farklı ülkelerde bulunan sağlık kuruluşlarından karşılayabilmektedirler. Sağlık hizmetleri tedarikinde sınırların aşılması sağlık kurumlarının gerek içte, gerekse dışta bulunan rakipleriyle rekabet etme gereksinimlerine zemin hazırlamıştır. Bunlara ek olarak, devletlerin kendi vatandaşlarına tüm sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma olanağı ve kaliteli sağlık hizmetleri sunma görevleri bulunmaktadır. Bu bağlamda donanımlı sağlık yöneticilerine ve söz konusu nitelikli yöneticileri yetiştirecek, kanıta dayalı uygulamaların gerçekleşmesi için bilimsel bilgi üretecek akademisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programı, sağlık yönetimi alanında bilimsel yöntem ve etik değerlere bağlı kalarak, kendini sürekli geliştiren, bağımsız olarak bilimsel araştırmalar tasarlayıp yürütebilen, nitelikli araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.

Programın eğitim dili İngilizce’dir.