> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Yüksek Lisans

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Yüksek Lisans Programı

bahcebitkileri-yl

Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilerin meyve, sebze, süs bitkileri ve mantar yetiştiriciliği konularında yetkinleşmelerini sağlamak; seracılık, tohumculuk ve fidecilik, ürün muhafaza ve pazarlama alanlarında beceri kazanmalarına ve uzmanlaşmalarına; üretim araştırma ve geliştirme projeleri hazırlama, yürütme ve sonuçlandırma yetisi kazanmalarına yardım etmektir.

Programa kabul edilmek için öğrencilerin Bitkisel üretimle ilgili bir lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. Doğrudan ilgili olmayan, Bitkisel Üretim Programına yakın diğer lisans programlarından gelen öğrenciler ise programa başlamadan önce en az üç dersten oluşan bir hazırlık programına tabi tutulurlar.

İki yıl (dört yarıyıl) olan tezli yüksek lisans programı kapsamında öğrenciler ilk iki yarıyıl süresinde teorik ve uygulamalı dersler almakta; bunu izleyen iki yarıyılda da bir seminer vermekte ve seçtikleri bir konuda tez çalışması yapmaktadırlar. Alınması gereken ders sayısı yedi, derslerin kredi toplamı ise 21’dir. Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programının içeriği YÖK’ün belirlediği kurallar ile tam olarak uyumludur.  Program İngilizce Eğitim vermektedir.

Programı bitiren öğrenciler kamu ve özel sektör kurumlarında daha kolay ve üst düzeylerde iş buldukları gibi, kendi işlerini de kurma ve yürütme becerisi kazanmaktadırlar.