> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Yüksek Lisans

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Yüksek Lisans Programı

bahcebitkileri-yl

Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilerin meyve, sebze, süs bitkileri ve mantar yetiştiriciliği konularında yetkinleşmelerini sağlamak; seracılık, tohumculuk ve fidecilik, ürün muhafaza ve pazarlama alanlarında beceri kazanmalarına ve uzmanlaşmalarına; üretim araştırma ve geliştirme projeleri hazırlama, yürütme ve sonuçlandırma yetisi kazanmalarına yardım etmektir.

Tezli yüksek lisans programı kapsamında öğrenciler teorik ve uygulamalı dersler almakta; bir seminer vermekte ve seçtikleri bir konuda tez çalışması yapmaktadırlar. Alınması gereken ders sayısı yedi, derslerin kredi toplamı ise 21’dir. Program İngilizce eğitim vermektedir.