Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

uluslararasi-iliskiler-yl

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programının amacı, öğrencilerin uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi kavram ve tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmek ve onların, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktadır.  Program dili İngilizcedir.

Tezli program 7 ders (21 kredi), bir seminer (kredisiz) ve tezden oluşmaktadır. Tez kredisiz olup juri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.