Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı

saglik-yonetimi_health-management

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans  Programı, sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan ve bu alanda bilgi ve becerilerle donanma ihtiyacı içinde olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanmıştır. Disiplinlerarası bir özellik gösteren program, farklı uzmanlık alanlarındaki profesyonellere hitap edecek bir içeriğe sahiptir. Programın temel hedefi, sağlık alt yapılarının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip nitelikli ve profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmektir. Program bireylere her türlü sağlık kurum ve kuruluşunun yönetimi konusunda bir perspektif sağlamaktadır. Program ile birlikte  sağlık hizmetlerinin kaliteli, verimli ve etkin yönetilmesi,  etkin bir sağlık yönetim sisteminin oluşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesi mümkün olabilecektir. Program öğrencilerine karşılaştırmalı sağlık konuları ve trendlerini değerlendirme perspektifi kazandıracaktır.

Tezli program 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır. Program dil seçenekleri İngilizce ve Türkçedir.