Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

rehberlik-yl

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı, alanında profesyonel bir psikolojik danışman olmak isteyenler için, uygulanabilir ve etkili yaklaşımlar konusunda disiplinlerarası bir yaklaşımın benimsendiği; psikolojik danışman eğitiminde önleyici/gelişimsel model ile teşhis ve tedavi edici olan, bütünleşmiş bir programdır. Programda yer verilen seçimlik dersler bölüm içinden ve öğrencinin bilgi sahibi olmak istediği çeşitli dallardan kendisini geliştirmesine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencileri evrensel eğilim ve değerlere sahip, diğer ruh sağlığı meslek elemanları ile yarışabilecek, yeterli donanımlara sahip psikolojik danışman olarak yetiştirmek yüksek lisans programının amacıdır. Bu programın, içeriği gereği uzmanlık becerilerine ek olarak, hemen hemen diğer tüm ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların sahip olduğu bilgi ve becerileri de kazandırabileceği düşünülmektedir.  Program yükseköğretim kurumlarına akademik personel, MEB başta olmak üzere kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyacı olan bilim uzmanları yetişmesine yönelik olarak eğitim vermektedir.

Program tezlidir ve program dili Türkçedir. 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır.