İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı

iletisim-yl

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin iletişim alanının kapsadığı farklı çalışma konularında araştırma yapabilecek ve özgün fikirler geliştirebilecek donanım ve yetkinliğe ulaşmasını hedeflemektedir. Program Türkçe ve İngilizce eğitim vermektedir.  ‘Tezli’ yüksek lisans olanağı sunmaktadır.

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı öğrencileri en az 21 kredi ders almakla yükümlüdür. Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla  7 ders, seminer ve tezden oluşmaktadır. Tezli Yüksek Lisans programına lisans derecesine sahip olan adaylar başvurabilir.