Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans

fizyoterapi-rehabilitayson-yl

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı”nın amacı; insan yaşamının daha aktif, daha bağımsız olmasını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren daha geniş rehabilitasyon çalışmaları uygulayabilecek uzman fizyoterapistler yetiştirilmesidir. Öğrencilerin akademik platformda, kamu sektöründe  ve özel sektörde kariyer sahibi olabilmeleri ve kaliteyi yakalayabilmeleri hedeflenmektedir. Mezunların, özgüvene sahip, sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş, insiyatif alabilen, rekabetçi, girişken ve işbirliğine açık, toplum sorunlarına duyarlı, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı, bilgisayar okur-yazarı olmaları hedeflenmektedir.

Program tezlidir ve program dili Türkçedir. 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır.