> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı

fakulte

Çevre Bilimleri Yüksek-Lisans Programı, çevre Bilimleri konusunda bilgiye sahip araştırma yapma yeteneği kazanmış ve çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilen bireyler yetiştirmeyi, profesyonel ahlak anlayışına sahip, çevre konusunda bilgili ve deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel problemleri tanımlayabilen ve bu problemlere çözümler üretebilen, bilime destek sağlayan, çevreyi korumak için gerekli çalışmaları yürütebilecek kapasitede bilgi ve becerilerle donanmış uzmanlar yetiştirmeyi hedefler. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, uygulama alanlarına yönelik olan ve çevre mühendisliği başta olmak üzere tüm mühendislik, idari, eğitim, sosyal, iktisadi, hukuki ve iş ve halk sağlığına ait hizmetlerin etkin ve doğru üretilmesine katkıda bulunabilmeleri ve çevre konularını ekonomik, hukuksal ve sosyal açılardan değerlendirebilen, çevre sorunlarına sürdürülebilir sistem perspektifinden bakabilme yeteneğine ve gerekli tasarım ve projelendirme bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Programın tezli ve tezsiz seçenekleri bulunmaktadır. Tezli program 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır. Tezsiz program 10 ders ve projeden oluşmaktadır. Program dili İngilizcedir.