> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı

fakulte

Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programımızın amacı Çevre Bilimleri konusunda bilgiye sahip araştırma yapma yeteneği kazanmış ve çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilen bireyler yetiştirmektir.

Bu kapsamda profesyonel ahlak anlayışına sahip, çevre konusunda bilgili ve deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel problemleri tanımlayabilen ve bu problemlere çözümler üretebilen, bilime destek sağlayan, çevreyi korumak için gerekli çalışmaları yürütebilecek kapasitede bilgi ve becerilerle donanmış uzmanlar yetiştirmeyi kendimize görev edindik.

Programda görev alan çok sayıda öğretim üyemiz ve araştırma amaçlı laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Akademik kadromuz çok sayıda büyük ölçekli ulusal ve uluslararası araştırma projesinde görev almıştır.

Farklı mühendislik ve bilim dallarında lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler, ilgi alanlarına göre yukarıda verilen çalışma konuları arasından seçim yaparak lisansüstü eğitim alabilecek ve tez aşamasında bölümümüz öğretim elemanlarının yürütmekte olduğu ulusal ve uluslararası araştırma projeleri kapsamında araştırma yapabileceklerdir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin, uygulama alanlarına yönelik olan ve çevre mühendisliği başta olmak üzere tüm mühendislik, idari, eğitim, sosyal, iktisadi, hukuki ve iş ve halk sağlığına ait hizmetlerin etkin ve doğru üretilmesine katkıda bulunabilmeleri ve çevre konularını ekonomik, hukuksal ve sosyal açılardan değerlendirebilen, çevre sorunlarına sürdürülebilir sistem perspektifinden bakabilme yeteneğine ve gerekli tasarım ve projelendirme bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.

Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı Çevre Yönetimi, Çevre Hukuku, Ekoloji, Bio-çeşitlilik, Kirlilik Haritalandırması, gibi  bilim dallarını içermektedir. Öğrencilerimiz Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) konusunda ders aldıkları taktirde mezuniyet sonrası ÇED projelerinin hazırlanmasının yanında  deniz kirlenmesi, kirlilik kontrolü gibi konularda da bilgi birikimine sahip olacaklarından bu tür projelerde yer alabilirler.

Programın dili İngilizce olup tezli ve tezsiz yüksek lisans seçenekleri bulunmaktadır.