> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

eee-yl

Elektrik ve Elektronik  Mühendisliği bölümü bünyesinde yürütülen yüksek lisans programı sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olup, akademik bakış ile sanayideki sorunların çözülmesi üzerine odaklanmıştır. Yüksek Lisans derecesi için çalışan öğrencilerimiz elektrik sistemlerinin tasarımı sürecinde  gerekli araç ve yöntemlerin kullanılması için gereken becerinin elde edilmesi için çabalarlar. Yüksek lisans çalışmaları kapsamında, elektrik ve elektronik sistem tasarımı, sinyal işleme, görüntü işleme, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek gerilim ve yenilenebilir enerji sistemleri konuları üzerinde  yoğunlaşılmış olup, bölümün başlıca amaçları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

  • Elektrik ve Elektronik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi üzerine derinlemesine uzmanlık bilgisine sahip,
  • Uzmanlık alanında problemlerin çözümü için uygulanması gereken tasarım problemlerinde çözüm geliştirebilen,
  • Bir dizi etkin çözümler geliştirebilmesi için gerekli analiz becerilerini edinmiş,
  • Elektrik ve Elektronik mühendisliği geliştirme araçları ve yöntemleri konusunda derin bilgi sahibi olan,
  • Ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek kaliteli ve donanımlı yüksek lisans derecesine sahip Elektrik ve Elektronik mühendislerini sanayiye kazandırmaktır.

Programın Eğitim dili İngilizcedir.

Öğrencilere iki seçenek sunulmaktadır ;

Tezli Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans, 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve tezden oluşmaktadır.  Böylece, öğrenciler ilk yılda derslerini alıp, ikinci yılda ise semineri ve tezi tamamlarlar.