> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

EEM Yuksek Lisans

Elektrik ve Elektronik  Mühendisliği bölümü bünyesinde yürütülen yüksek lisans programı sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olup, akademik bakış ile uzmanlaşarak bu alandaki sorunların çözülmesi üzerine odaklanmıştır. Yüksek Lisans derecesi için çalışan öğrencilerimiz elektrik sistemlerinin tasarımı sürecinde  gerekli araç ve yöntemlerin kullanılması için gereken becerinin elde edilmesi için çalışırlar.

  • Elektrik ve Elektronik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi üzerine derinlemesine uzmanlık bilgisine sahip,
  • Uzmanlık alanında problemlerin çözümü için uygulanması gereken tasarım problemlerinde çözüm geliştirebilen,
  • Bir dizi etkin çözümler geliştirebilmesi için gerekli analiz becerilerini edinmiş,
  • Elektrik ve Elektronik mühendisliği geliştirme araçları ve yöntemleri konusunda derin bilgi sahibi olan,
  • Ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek kaliteli ve donanımlı yüksek lisans derecesine sahip Elektrik ve Elektronik mühendislerini yetiştirmektir.

Program 7 ders (21 kredi), bir seminer (kredisiz) ve tezden oluşmaktadır. Programın Eğitim dili İngilizcedir.