> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > İşletme Yüksek Lisans

İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı

isletme-yukseklisans_msc-business-admin

İşletme Yüksek Lisans programının amacı kişilerin bilgi becerilerini geliştirerek iş ve akademik dünyada uzmanlaşmalarını sağlamaktır. İşletme Yüksek Lisans programı günün değişen koşullarına göre hazırlanmış olup hem yönetim kademelerinde görev yapanlara, hem de Doktora yapmak isteyenlerin gereksinimlerine yanıt vermektedir.  Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir

Tezsiz İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı

Tezsiz İşletme Yüksek Lisans programı 10 ders (30 kredi) ile bir dönem projesinden oluşmaktadır. Dönem projesi kredisiz olup programı tamamlama süresi maksimum iki yıldır. Yarı zamanlı (part-time) veya tam zamanlı (full-time) statüde programa katılmak mümkündür.

Tezli İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı

Tezli Yüksek Lisans Programları 7 ders (21 kredi), bir seminer ve tezden oluşmaktadır. Seminer kredisiz olup dersler başarı ile tamamlandıktan sonra en az bir yıl süre ile tez çalışması yapılır. Tez kredisiz olup jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yarı zamanlı (part-time) veya tam zamanlı (full-time) programa katılmak mümkündür.