> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > İşletme Yüksek Lisans

İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programı

isletme-yl

İşletme Yüksek Lisans programının amacı kişilerin bilgi becerilerini geliştirerek iş ve akademik dünyada uzmanlaşmalarını sağlamaktır. İşletme Yüksek Lisans programı günün değişen koşullarına göre hazırlanmış olup hem yönetim kademelerinde görev yapanlara, hem de Doktora yapmak isteyenlerin gereksinimlerine yanıt vermektedir.  Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir

Tezli yüksek lisans programı 7 ders (21 kredi), bir seminer (kredisiz) ve tezden oluşmaktadır. Tez kredisiz olup juri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programı 10 ders (30 kredi) ile bir projeden (kredisiz) oluşmaktadır.