> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Mimarlık Yüksek Lisans

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

mimarlik-yl

İki yıllık Mimarlık Yüksek Lisans Programı, sadece Kıbrıs’a değil, Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye’ye ve derslerimizi izleyen öğrencilerimizin ülkelerine, nitelikli ve deneyimli yüksek mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mimarlık Yüksek Lisans programı; öğrencilerin uluslararası düzeyde program dahilindeki alanlarda uzmanlaşabilmeleri için tasarlanmıştır.  Sunulan akademik araştırma olanakları ile litaratüre doğrudan katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Mimarlık Yüksek Lisans programının eğitim dili İngilizcedir. Program Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir.

Tezli Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla  7 ders, seminer ve tezden oluşmaktadır.  Yüksek lisans programındaki öğrencinin teze geçebilmesi için tüm derslerini alıp başarılı olması gerekmektedir. Bu program akademik kariyer yapmak isteyenler için önerilir. Tezli Yüksek Lisans programına lisans ve eşdeğeri derecesine sahip olan adaylar başvurabilir. Mimarlık alanında gerekli altyapıya sahip olmayan  adaylara eksikliklerini giderebilmek için değerlendirme jurisinin takdir edeceği  4 dersi geçmemek üzere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Öğrencinin normal Tezli Yüksek Lisans programına devam edebilmesi için bilimsel hazırlık programında verilen derslerden başarılı olması şarttır.

Tezsiz Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30 kredilik 10 ders ve projeden oluşur. Bu program mesleki uygulama yapmak isteyen öğrencilere önerilir.

Mimarlık Lisans Programını tamamlayanlar, Mimarlık Yüksek Lisans Programına başvurabilmektedirler.  Yüksek Lisans mezunları ise kamu ve özel sektörde çalışabildikleri gibi Doktoraya da devam edebilmektedirler.