> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Mimarlık Yüksek Lisans

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

mimarlik-yl

Mimarlık Yüksek Lisans Programı nitelikli ve deneyimli yüksek mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program öğrencilerin uluslararası düzeyde program dahilindeki alanlarda uzmanlaşabilmeleri için tasarlanmıştır.  Sunulan akademik araştırma olanakları ile litaratüre doğrudan katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Programının eğitim dili İngilizcedir. Program Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla  7 ders, seminer ve tezden oluşmaktadır.  Bu program akademik kariyer yapmak isteyenler için önerilir. Tezli Yüksek Lisans programına lisans derecesine sahip olan adaylar başvurabilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30 kredilik 10 ders ve projeden oluşur. Bu program mesleki uygulama yapmak isteyen öğrencilere önerilir.