> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

ozelegitim

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitimleri alanındaki en son kavramsal gelişmeleri ve bilimsel dayanaklı uygulamaları içselleştirmiş uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler Programı tamamlama sürecinde, öğretim üyelerinin danışmanlığında, Özel Eğitim alanında bilimsel çalışmalarda bulunmakta ve bu doğrultuda yeni bilgiler üretmektedir.

Program tezlidir ve program dili Türkçedir. 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır.