> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

ozelegitim

Özel Eğitim Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Normal gelişim gösteren çocukların en iyimser tahminle yaklaşık % 10’unu özel eğitime gereksinimi olan çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocuklar öğrenme ve davranış özelliklerinde önemli farklılıklar gösterirler. Dolayısıyla eğitimlerinde genel eğitimden farklı olabilen bazı ek ve özel düzenlemelere gereksinim duyulur. Bu gereksinimlerin karşılanması uzmanlık düzeyinde yetişmiş elemanları gerektirmektedir.

Bu bağlamda, Özel Eğitim Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitimleri alanındaki en son kavramsal gelişmeleri ve bilimsel dayanaklı uygulamaları içselleştirmiş uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler Programı tamamlama sürecinde, öğretim üyelerinin danışmanlığında, Özel Eğitim alanında bilimsel çalışmalarda bulunmakta ve bu doğrultuda yeni bilgiler üretmektedir. Program aynı zamanda alanın akademisyen gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunmaktadır.

Programın eğitim dili Türkçe.

Öğrencinin Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için gerekli olan toplam kredi sayısı 21’dir.