> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Psikoloji Yüksek Lisans

Psikoloji Yüksek Lisans Programı

psikoloji-yl

Psikoloji Yüksek Lisans Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen psikoloji yüksek lisans mezunları yetiştiren bir programdır.

Öğrenciler, lisans derecesinde edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ilgili derslere katılırlar. Öğrenciler aldıkları derslerle ve tez konusu seçimleriyle farklı uzmanlık alanına yönlenebilmektedir. Programda yer alan seçmeli dersler öğrencinin bilgi sahibi olmak istediği çeşitli dallarda kendisini geliştirmesine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmiştir.

Psikoloji Yüksek Lisans Programından öğrencilerin mezun olabilmeleri en az 21 kredilik ders, seminer ve tez alıp başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Psikoloji Yüksek Lisans Programının dersleri Türkçe yürütülmektedir. Mezun olununca kazanılan derece Yüksek Lisans Derecesidir