> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı

saglik-yonetimi_health-management

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans  Programı (Tezli ve Tezsiz) sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan ve bu alanda bilgi ve becerilerle donanma ihtiyacı içinde olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanmıştır. Disiplinlerarası bir özellik gösteren program, farklı uzmanlık alanlarındaki profesyonellere hitap edecek bir içeriğe sahiptir. Programın temel hedefi, Türkiye ve KKTC’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip nitelikli ve profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmektir. Program bireylere her türlü sağlık kurum ve kuruluşunun yönetimi konusunda bir perspektif sağlamaktadır. Program ile birlikte  sağlık hizmetlerinin kaliteli, verimli ve etkinyönetilmesi,  etkin bir sağlık yönetim sisteminin oluşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan insan gücününyetiştirilmesi mümkün olabilecektir. Program öğrencilerine karşılaştırmalı sağlık konuları ve trendlerini değerlendirme perspektifi kazandıracaktır.

Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Tezsiz Sağlık  Yönetimi Yüksek Lisans  Programı,

Sağlık  Yönetimi  tezsiz Yüksek Lisans  programı; 10 ders (30 kredi), Seminer  ile bir Dönem Projesinden oluşmaktadır.  Dönem Projesi kredisiz (6 uygulama saati) olup, programı tamamlama süresi maksimum üç yıldır. Programın eğitim dili Türkçedir. 3 yarıyılda (1. ve 2. yarıyıl ders, son yarıyıl ders ve dönem projesi) ve en az 30 krediyle bitirilecek şekilde tasarlanmıştır. Programda sunulan dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Zorunlu ve seçmeli derslerin yanında ayrıca öğrenciler 3. dönem sonuna kadar bir dönem projesi hazırlayarak program süresince elde edecekleri bilgi ve kazanımları sağlık sisteminde karşılaşılan gerçek bir problemin çözümünde kullanabileceklerdir

Tezli Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sağlık  Yönetimi tezli Yüksek Lisans  Eğitim Programı; 7 ders (21 kredi), Seminer ile bir Yüksek Lisans Tezi oluşmaktadır. Dili Türkçe’dir.