> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

uluslararası-iliskiler-_-ınternational-relations

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programının amacı, öğrencilerin uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi kavram ve tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmek ve onların, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktadır.  Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Tezli Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Bu program 7 ders (21 kredi) bir seminer (kredisiz) ve tezden oluşmaktadır. Seminer ve dersler başarı ile tamamlandıktan sonra en az bir yıl süre ile tez çalışması yapılır.  Tez kredisiz olup juri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  Programa yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak katılma olanağı vardır.

Tezsiz Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Bu program 10 ders (30 kredi) ile bir dönem projesinden (kredisiz) oluşmaktadır.  Programı tamamlama süresi maksimum iki yıldır.  Programa yarı zamanlı veya tam zamanlı katılma olanağı vardır.