> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

uluslararası-iliskiler-_-ınternational-relations

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programının amacı, öğrencilerin uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi kavram ve tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmek ve onların, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktadır.  Program dili İngilizcedir.

Tezli program 7 ders (21 kredi), bir seminer (kredisiz) ve tezden oluşmaktadır. Tez kredisiz olup juri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz program 10 ders (30 kredi) ile bir projeden (kredisiz) oluşmaktadır