> Akademik > Fakülteler > Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Türkçe)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Hızla değişmekte olan bilgi ve bilgisayar teknolojisi, günlük yaşamın her alanına girmesiyle birlikte bilgiye duyulan ihtiyaç her an hissedilmektedir. Bilgi çağında bilginin oluşturulması, saklanması ve verimli kullanılması oldukça önemlidir. Bu değişen hız ve taleple başa çıkabilmek için gerekli hem kalifikasyonlara sahip, hem de eğitim ve öğrenme psikolojisini bilen bireyler yetiştirilmelidir.  Bu nedenledir ki  ülkemizde, bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin gelişiminde “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenleri” çok önemli görevler üstleneceklerdir. Programın temel amacı ögrencilerimizi birer ögretmen, eğitim teknoloğu ve bilgisayar destekli eğitim uzmanı olarak yetiştirmek ve bilişim teknolojileri ışığında güncel bilgileri öne çıkarıp ayrıca mesleki becerileri kazandırmaktır. Amacımız öğrencileri sadece öğretmen olarak yetiştirmek değil, aynı zamanda onları eğitim teknologları, eğitim uzmanları, eğitim tasarımcıları, öğretici ve eğitici bilgisayar uygulamalarında birer uzman olarak yetiştirmektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünde, iyi bir eğitim teknoloğunun yetişmesi için gerekli bilgi ve becerileri kapsayan nitelikli bir eğitim programı uygulanmaktadır. Üniversitedeki kuramsal derslere ek olarak firmalarda yapılan güncel uygulamalar ve okullarda rehber gözetiminde gerçekleştirilen stajlar yoluyla öğrencilerin performans sorunlarını çözümleme, eğitim stratejilerini ve ürünlerini tasarlama, geliştirme ve değerlendirme konularında yetişmeleri sağlanır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü analiz, tasarım, üretim, proje değerlendirme ve geliştirme aktivitelerine önem vermektedir. Programda, uzaktan eğitimde kullanılan internet ve yayın kurumlarının yanı sıra simülasyon ve oyun tasarımı, sanal gerçek, beceri simülatörleri, performans destek araçları ve kalite kontrol testleri işlenir. Estetik ögelerin öneminin bilinciyle, grafik tasarımı, sanat ve müziğin yaratılması, üretilmesi ve bunların yayın kuruluşlarında sunulması gibi ileri teknolojinin kullanımını içerir. Bu bölümde yayın kurumlarının yazılımları, geliştirilmiş CD’leri, grafik programları ve dijital video montaj cihazlarının kullanımı öğretilirken, yaratıcı yazılım geliştirmeye özel önem verilmektedir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunları, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında bilgisayar öğretmeni, okullarda bilgisayar ve öğretim teknolojisi uzmanı, bilgisayar firmalarında eğitim yazılımı geliştirme uzmanı, kamu/özel kuruluşun bilgi-bilişim merkezi yöneticisi (danışmanı), öğretim teknolojileri ölçme ve değerlendirme uzmanı, eğitim ve öğretim teknoloğu, web tabanlı eğitim tasarımcısı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcısı, çoklu ortam (multimedia) ve grafik tasarımcısı, eğitim yazılımı geliştirme grup sorumlusu ve yetkilisi, proje yöneticisi ve ağ yöneticisi olarak MEB’e bağlı özel okul, dersane, üniversite ve uzaktan eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Bilgisayar ve teknoloji, evrensel bir bilgi alanı olduğu için bölüm mezunları dünyanın her yerinde, birçok alanda kolayca iş bulma olanağına sahiptir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, eğitim dili Türkçedir. Öğretim kadrosu alanında uzman, aktif eğitim uygulamalarını ve çağdaş eğitim anlayışını benimsemiş öğretim elemanlarından oluşmaktadır.