Eğitim Bilimleri – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)

rehberlik-psikolojik-danismanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak amacımız, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş anlayışa sahip, insanı merkeze alan, insanı seven, ona saygı duyan, kişiliğin bir bütün olarak gelişmesine katkıda bulunan, bilimsel araştırmaları yol göstericiliğinden ayrılmayan psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Günümüz toplumunun karmaşık yapısı bireylerin kendini tanımasını, sağlıklı kararlar almasını ve kapasitesini en üst düzeyde kullanabilmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorluklarla karşı karşıya kalan bireylere yardım sağlayacak iyi ve nitelikli rehber uzmanlar yetiştirmek, uygulanan klasik eğitim anlayışı ile mümkün değildir. Bölüm olarak vizyonumuz nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, araştırma ve danışma sürecinde çağdaş yönelimli, bilimin gelişmesine katkıda bulunan psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün öğretim dili Türkçedir. Sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgi duyan hoşgörü sahibi, sabırlı, insanları içten seven, sayan, kendileri ile barışık, insanlara yardım etmekten hoşlanan bir kimse için bu bölüm doyum sağlayıcı bir calışma alanı olabilir. Lisans programımız önleyici, gelişimsel ağırlıklı model teşhis ve tedavi  model ile bütünleştirilmiş bir programdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel  kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk iki yılında çeşitli alanlardan dersler almaktadırlar. Üçüncü ve dördüncü yarı yılda alana özgü teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de görmektedirler. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Uygulamalı dersler; Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, özel eğitim kurumları ve diğer kurumlarla ile işbirliği halinde, Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde gerçekleşmektedir.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, KKTC ve TC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında,  Psikolojik Danışma birimlerinde, Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ve özel okullarda, Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde; Askeri Liseler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Okulları, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezlerinde; kreş, anaokulu, çocuk yuvası, etüt merkezi ve dershanelerde (Bu tür yerlerin işletmeciliğini de yapmaktadırlar.); Aile ve Çocuk Mahkemelerinde kadrolu Pedagog ve bilirkişi olarak; Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Akademisinde, Polis Meslek Yüksekokullarının Psikolojik Danışma Merkezlerinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kreş, anaokulu, yurtlar, Toplum Merkezleri, Aile Danışma Merkezlerinde; İş-kur, özel şirketler, yerel yönetimler, sağlık kuruluşları, halk eğitim merkezleri, işletmelerin insan kaynakları ve eğitim servisleri ve şirketlerde kariyer danışmanı olarak çalışabilmektedirler.

PDR Lisans programında, psikolojik danışman adaylarına mesleki bilgilerinin yanında, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, kişilerarası ilişkileri geliştirmek ve alanlarına özgü mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla, konferans, söyleşi ve seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin öğretim elemanları ile birlikte kongre, sempozyum ve konferanslara, bilimsel ve akademik çalışmalara ilgi ve katılımları sağlanmaktadır.

Program Çıktıları

1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin temel kavramları doğru kullanabilme.

2. Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrayabilme.

3. Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.

4. Toplumların ve bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerinin tanıyabilme.

5. Eğitim sistemini, eğitim programını ve okulun örgütsel yapısını kavrayabilme.

6. Psikolojik danışma kuramlarına ve sistemler perspektifine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.

7. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde konsültasyonun ve süpervizyonun önemini kavrayabilme.

8. Grup dinamiğine ve sürecine ve ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.

9. Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygulayabilme.

10. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunabilme.

11. Bireysel farklılıklar temelinde bireyin gözlenebilir ve ölçülebilir özelliklerini kavrayabilme.

12. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunmak amacıyla, bireyi tanıma tekniklerini uygulayabilme.

13. Psikolojik danışma ve rehberlik müdahale programlarını geliştirebilme.

14. Özel gereksinimleri olan bireylerin özelliklerini tanıyabilme.

15. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini değerlendirebilme.

16. Bilime ve bilimsel bilgiye, araştırma yöntemlerine ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.

17. Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki alanyazını ve uygulamaları izleyebilme.

18. Psikolojik danışmanlık mesleğinin tarihine, felsefesine ve güncel durumuna ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.

19. Psikolojik danışma ve rehberliğin uzmanlık alanlarını tanıyabilme.

20. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini artırmak ve bilimsel gelişmeleri izlemek için bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilme.

21. Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki bilimsel gelişmeleri izlemek için bir yabancı dili kullanabilme.

22. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunabilme.

23. Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimseyiş.

- mersin escort - tiktok volgers kopen - takipcimx 1000 - Goley90 Güncel Giriş - web postegro - web postegro - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - buy instagram followers - buy instagram followers -

boşanma davası

- Antalya private transfer - ip stresser - buy instagram followers - istanbul escort - deneme bonusu - sahabet kayıt - onwin kayıt - IP Stresser - uçak oyunu bahis - porno - purchase followers twitter - yabancı dizi izle - instagram mass report tool - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - instagram takipçi satın al -

afvoer verstopt

- buy starlink - Toscanello limoncello - kick bots viewers - bot viewer - twitch view bot - Postegro