Temel Eğitim – Sınıf Öğretmenliği (Türkçe)

sinif-ogretmenligi

Sınıf öğretmenliği programında genel kültür, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili dersler yer almaktadır. Bu derslerde olanaklar el verdiği sürece kuram ve uygulamanın iç içe olmasına çalışılmakta; daha çok öğrenciyi merkeze alan öğrenme-öğretme yaklaşımlarına yer verilmektedir. Programda yer almamasına karşın, üniversitemizin sağladığı olanaklar çerçevesinde birçok ders dışı etkinlikler de gerçekleştirilmektedir.

Mezunlarımız devlet okulu ve özel okulların ilkokul kademesinde sınıf öğretmeni olarak çalışabilir, gerekli ölçütlerin sağlanması koşuluyla bu okullarda yönetici olabilirler. Mezunlarımız  isterlerse kendi alanlarında ya da kendilerinin kabul edildiği diğer bilim alanlarında yüksek lisans ve doktora yapma şansına da sahiptirler. 

Program Çıktıları

1. Tüm eğitim uygulamalarında temel insan hak ve özgürlükleri ve çevre bilinci ile ülkesinin eğitim amaçlarını göz önünde bulundurabilme

2. Sınıf öğretmenliğinin gerektirdiği mesleki etik kuralları içselleştirebilme

3. Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili gelişmeleri izleyebilme

4. Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanabilme

5. Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilme

6. Problemlere bilimsel araştırma yöntemi basamaklarına uygun olarak işbirliği içinde yaratıcı çözümler getirebilme

7. Bilim, felsefe, sanat, beden eğitimi, sağlık ve sporun bireyin zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimi açısından önemini kavrayabilme

8. İçinde bulunduğu toplumu ve çevreyi çözümleyebilme

9. Sınıf öğretmenliği alanına ilişkin fen, sosyal bilimler ve matematik ile ilgili temel kavram, ilke, genelleme ve kuramları anlayabilme

10. Konu alanına ve ilkokul öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun araç-gereçleri hazırlayıp kullanabilme

11. Konu alanına ve ilkokul öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun öğretme strateji, yöntem, teknik ve etkinlikleri uygulayabilme

12. Konu alanına ve ilkokul öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanabilme

13.  İlkokul programını “öğrenme çıktıları (kazanım), içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme” boyutları açısından değerlendirebilme

14. Öğretmenlik meslek bilgisi,  alan bilgisi ve genel kültür dersleri arasındaki ilişkileri analiz edebilme

15. Okuldaki yönetsel süreçleri kavrayabilme

- - mersin escort - tiktok volgers kopen - Smok - instagram takipçi satın al - betrupi giriş - Goley90 Güncel Giriş - web postegro - web postegro - Vozol - Postegro - instagram beğeni hilesi - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - buy instagram followers - buy instagram followers -

boşanma davası

- Antalya Airport Transfer - Antalya private transfer - ip stresser - buy instagram followers - istanbul escort - gebze escort