Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi – İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, kuramsal uygulamaları bütünleştirerek, çağdaş matematik öğretim anlayışını benimseyen öğretmenler yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 2017-2018  Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlayan bölümde, alan eğitimi yanında öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini de kapsayan 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir.

Programda, zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri yer almaktadır. Ayrıca, öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre seçmeli dersler de alabilmektedirler. Çağın gerektirdiği öğrenme ortam ve deneyimlerini öğrencilerine sunan ve nitelikli matematik öğretmeni yetiştirmeyi gerektiren yapılanmaları, olanakları ölçüsünde her geçen gün eğitim-öğretim hayatına aktaran İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nün ülkemizde ve dünyada matematiğin daha fazla sevdirilmesi, algılanması, matematik ile daha fazla etkileşim içerisinde olan ve bu yolla daha fazla düşünen, üreten, sorgulayan insan modeline kavuşulması için çalışmaların yapılmasını sağlamak birincil amacını oluşturmaktadır.

Ayrıca ilköğretim kurumlarına yönelik olarak; ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, seçkin, matematik eğitimi alanında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan öğretmenler yetiştirmektir.  Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası alanda başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmesi hedeflenmektedir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz devlet okullarında, özel okullarda ve çeşitli kurslarda öğretmen olarak çalışabildikleri gibi, İlköğretim Matematik alan bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.

Program Çıktıları

1. Matematiksel kavramların temellerini ve ilişkilerini anlar ve mesleğinin gerektirdiği doğrultuda kullanır.

2. Matematik eğitiminin gerektirdiği alanlarda yazılı ve sözlü iletişim yollarını etkili olarak kullanır ve öğrencilerinin kullanmasına olanak sağlar.

3. Matematik eğitimi ile ilgili bilimsel ve toplumsal gelişmeleri takip eder, anlar, sorgular ve mesleki gelişim için kullanır.

4. Etkili bir matematik eğitimi için uygun öğretim yöntemleri ve değerlendirme stratejilerinin kullanıldığı öğrenme ortamlarını gelişim ve yaş düzeylerine uygun olarak hazırlar.

5. Etkili bir matematik öğretimi için bilgi ve iletişim teknolojilerini ve ilgili diğer materyalleri kullanır.

6. Mesleğinin gerektirdiği bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk alır ve sorumluluklarını yerine getirir.

7. Öğretmenlik mesleğinin etik anlayışına sahiptir.

8. Türk eğitim sisteminin amaç, yapı ve işleyişi bilgisine sahiptir.

9. Eğitim ortamlarında kullanılacak sınıf yönetimi yaklaşımlarını etkin olarak uygular.

- - mersin escort - tiktok volgers kopen - Smok - instagram takipçi satın al - betrupi giriş - Goley90 Güncel Giriş - web postegro - web postegro - Vozol - Postegro - instagram beğeni hilesi - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - buy instagram followers - buy instagram followers -

boşanma davası

- Antalya Airport Transfer - Antalya private transfer - ip stresser - buy instagram followers - istanbul escort - gebze escort