> Akademik > Fakülteler > Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi > İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Bölümün temel amacı küreselleşmenin gereksinimlerini karşılamak üzere dil yeterlilikleri gelişmiş, dil eğitimi alan bilgisi ve becerilerini kazanmış, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi amaç edinmiş öğretmenler yetiştirmektir.

İngilizce Öğretmenliği lisans programı, yabancı dil öğretim yöntemleri, dil becerilerinin öğretimi, teknolojinin dil öğretiminde kullanılması, seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması dersleri gibi hem kuramsal hem de pratiğe yönelik dersler ile öğretmen adaylarını çağın gereksinimleri doğrultusunda en
donanımlı şekilde geliştirmeyi hedefleyen derslerden oluşmaktadır. Ayrıca genel, bölüm ve bölüm dışı seçmeli dersler yoluyla öğrencilere bireysel ilgi alanlarındaki sosyal, kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sunulmaktadır.  Lisans programı, öğretmen adaylarının İngilizcelerinin geliştirilmesini amaçlayan destek derslerinin yanısıra, dilbilim, ikinci dil edinimi ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi hem kuramsal hem de seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması derslerinden oluşmaktadır.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi ve yaptığı araştırmalarla alandaki gelişmelere katkıda bulunmayı amaçlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, özel ya da devlet kurum ve kuruluşlarına bağlı ilk ve orta dereceli okularda ve dershanelerde İngilizce öğretmeni olarak görev alabilecekleri gibi devlet vakıf üniversitelerinin yabancı diller yüksek okullarında okutman olarak da çalışabilmektedirler.  Ayrıca mezunlarımız, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı üzerine yüksek lisans yapıp akademik kariyerlerini sürdürebilirler.